AIG Báo cáo Kết quả Quý 2 năm 2023

AIG Báo cáo Kết quả Quý 2 năm 2023

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) hôm nay đã báo cáo kết quả tài chính cho quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

 

Chủ tịch & Giám đốc điều hành AIG Peter Zaffino cho biết: “Trong quý thứ hai, chúng tôi tiếp tục phát huy động lực của mình, mang lại kết quả tài chính vượt trội cũng như thực hiện thành công nhiều ưu tiên chiến lược. Thu nhập sau thuế đã điều chỉnh trong quý hai phân bổ cho các cổ đông phổ thông của AIG trên mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng là 1,75 USD, mức EPS điều chỉnh cao nhất của AIG kể từ năm 2007, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trên con đường hướng tới tăng trưởng thu nhập bền vững của chúng tôi trong dài hạn.

 

“Trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ, việc tiếp tục cải thiện tỷ suất lợi nhuận bảo hiểm trong năm tai nạn và tăng trưởng mạnh mẽ đã mang lại kết quả tài chính xuất sắc cho một quý nữa. Phí bảo hiểm ròng đã ghi tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và phí bảo hiểm ròng đã ghi của các Tuyến thương mại tăng 13% do sự tăng trưởng mạnh mẽ của các Tuyến thương mại Bắc Mỹ là 18%. Tỷ lệ Thương mại Bắc Mỹ tăng 8% hoặc 9% không bao gồm Bồi thường cho Người lao động trong khi tỷ lệ Thương mại Quốc tế tăng 9%.

 

“Tỷ lệ kết hợp của Bảo hiểm phi nhân thọ là 90,9%, bao gồm 250 triệu đô la tổn thất thảm họa, hay 3,9 điểm tỷ lệ tổn thất, một kết quả to lớn trong bối cảnh một quý đầy thách thức đối với ngành. Tỷ lệ kết hợp năm tai nạn trong quý thứ hai, không phải là CAT, là 88,0% và là tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận trong quý thứ hai kể từ năm 2007. Tỷ lệ này được cải thiện 50 điểm cơ bản so với năm trước và được thúc đẩy bởi một năm tai nạn thương mại toàn cầu xuất sắc kết hợp tỷ lệ, ex-CAT, là 84,4%.

 

“Bảo hiểm Nhân thọ & Hưu trí mang lại kết quả rất tốt, với phí bảo hiểm và tiền gửi hơn 10 tỷ đô la, tăng 42% so với năm trước, được hưởng lợi từ doanh thu kỷ lục đối với các Niên kim Chỉ số Cố định. Kết quả bao gồm mở rộng đầu tư ròng cơ bản tiếp tục mạnh mẽ.

 

“Đối với việc quản lý vốn, chúng tôi tiếp tục thực hiện theo chiến lược cân bằng của mình. Trong quý hai, chúng tôi đã tăng cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông hàng quý thêm 12,5% lên 0,36 USD/cổ phiếu, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ năm 2016 và chúng tôi đã trả lại 822 triệu USD cho các cổ đông thông qua 554 triệu USD mua lại cổ phiếu phổ thông của AIG và 268 triệu USD cổ tức.

 

“Vào tháng 5, chúng tôi đã công bố việc bán Validus Re cho Renaissance với giá 3 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi đã công bố và hoàn tất thành công việc bán mảng Dịch vụ Rủi ro Cây trồng của AIG cho American Financial Group, Inc. với giá khoảng 240 triệu USD. Chúng tôi cũng đã ra mắt Private Client Select với tư cách là Tổng đại lý quản lý cùng với đối tác của chúng tôi là Stone Point Capital LLC, công ty sẽ đóng vai trò là một nền tảng độc lập cho các thị trường có giá trị ròng cao và siêu cao.

 

“Vào tháng 6, chúng tôi đã hoàn thành đợt chào bán thứ cấp cổ phiếu phổ thông của Core Bridge Financial. Hơn nữa, Corebridge đã phát hành khoản cổ tức đặc biệt trị giá 400 triệu đô la cho các cổ đông của mình và thực hiện việc mua lại 200 triệu đô la cổ phiếu phổ thông từ AIG và Blackstone. Bao gồm khoảng 600 triệu đô la cổ tức thông thường, những hành động này đã mang lại tổng số vốn khoảng 1,2 tỷ đô la được trả lại cho các cổ đông của Corebridge kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 9 năm 2022. Nhờ những hành động này, AIG đã nhận được tổng số tiền thu được khoảng 1,7 tỷ đô la và giảm quyền sở hữu trong Corebridge lên 65,3%.

 

“Quy mô của những gì mà các đồng nghiệp AIG đã đạt được trong quý thứ hai thật phi thường. Tôi tin tưởng hơn bao giờ hết vào tương lai đầy hứa hẹn của AIG khi chúng tôi tiếp tục hành trình trở thành một công ty hoạt động hiệu quả hàng đầu mang lại sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm và tạo ra giá trị lâu dài bền vững cho các bên liên quan.”

 

Trên cơ sở đồng đô la không đổi cho Bắc Mỹ và trên cơ sở đồng đô la không đổi và được điều chỉnh để loại bỏ độ trễ Quốc tế cho Quốc tế. Các biện pháp này không được tính toán theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (không phải GAAP); Bạn có thể tìm thấy các định nghĩa về các biện pháp phi GAAP và đối chiếu với các biện pháp GAAP gần nhất của chúng trong bản tin này dưới tiêu đề Nhận xét về Quy định G và Các biện pháp tài chính phi GAAP.

 

Trong quý hai năm 2023, thu nhập trước thuế từ các hoạt động liên tục là 1,9 tỷ đô la, so với 3,9 tỷ đô la trong quý năm trước. Thu nhập ròng phân bổ cho các cổ đông phổ thông của AIG là 1,5 tỷ USD, hay 2,03 USD trên mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng, so với 2,7 tỷ USD, hay 3,43 USD trên một cổ phiếu phổ thông pha loãng, trong quý năm trước. Sự sụt giảm thu nhập trước thuế chủ yếu là do giảm lợi nhuận ròng thực hiện đối với các tài sản giữ lại của quỹ Fortitude và công cụ phái sinh nhúng cũng như giảm lợi nhuận ròng thực hiện không bao gồm quỹ giữ lại tài sản và công cụ phái sinh đi kèm, tổn thất thảm họa cao hơn, mức phát triển ròng thuận lợi trước năm (PYD) thấp hơn và tỷ lệ tín dụng lãi suất cao hơn tại Life and Retirement. Sự suy giảm này được bù đắp một phần bởi thu nhập đầu tư ròng cao hơn và biên độ bảo lãnh phát hành năm tai nạn tiếp tục được cải thiện. Các khoản mục trước thuế này được bù đắp một phần bởi chi phí thuế thu nhập thấp hơn do giảm thu nhập từ các hoạt động liên tục và thu nhập thấp hơn do lãi suất không kiểm soát (NCI) do thu nhập ròng tại Corebridge giảm so với quý trước mặc dù cao hơn thu nhập có thể phân bổ cho NCI do quyền sở hữu AIG thấp hơn trong Corebridge.

 

AATI là 1,3 tỷ USD, tương đương 1,75 USD trên mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng, trong quý 2 năm 2023, so với 1,1 tỷ USD, tương đương 1,39 USD trên mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng, trong quý năm trước. Sự gia tăng AATI là do kết quả Tuổi thọ và Hưu trí cao hơn, được bù đắp một phần bởi tổn thất thảm họa cao hơn và PYD ròng thuận lợi thấp hơn.

 

Tổng thu nhập đầu tư ròng hợp nhất trong quý 2 năm 2023 là 3,6 tỷ đô la, tăng 37% so với 2,6 tỷ đô la trong quý trước, nhờ thu nhập cao hơn từ chứng khoán đáo hạn cố định và danh mục cho vay do tỷ lệ tái đầu tư cao hơn cho các khoản đầu tư mới và chứng khoán lãi suất thả nổi. Tổng thu nhập đầu tư ròng trên cơ sở APTI* là 3,3 tỷ USD, tăng 774 triệu USD so với quý trước.

 

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu phổ thông là 58,49 đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, giảm 1% so với ngày 31 tháng 3 năm 2023 và tăng 6% kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc giảm từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 là do tích lũy tăng tổn thất toàn diện khác (AOCI) do lãi suất tăng và mức tăng từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 là do AOCI giảm do đợt chào bán thứ cấp của Corebridge và mua lại cổ phần đã thảo luận ở trên. Giá trị sổ sách đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu phổ thông* là 75,76 USD, gần như không đổi so với ngày 31 tháng 3 năm 2023 và ngày 31 tháng 12 năm 2022. Giá trị sổ sách hữu hình đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu phổ thông* là 69,99 USD, tăng khoảng 1% so với cả ngày 31 tháng 3 năm 2023 và ngày 31 tháng 12 , 2022.

 

Trong quý 2 năm 2023, AIG đã mua lại 554 triệu USD cổ phiếu phổ thông, tương đương khoảng 10 triệu cổ phiếu, trả 268 triệu USD cổ tức phổ thông và ưu đãi, đồng thời hoàn trả 388 triệu USD nợ đến hạn. AIG cũng nhận được số tiền thu được khoảng 1,2 tỷ đô la từ đợt chào bán thứ cấp của Corebridge, 264 triệu đô la từ cổ tức đặc biệt của Corebridge và 180 triệu đô la từ việc mua lại cổ phần của Corebridge, đóng góp vào khả năng thanh khoản của công ty mẹ là 4,3 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tỷ lệ tổng nợ của AIG và cổ phiếu ưu đãi trên tổng vốn vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 32,3%, giảm từ 32,8% vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, chủ yếu do trả khoản nợ 388 triệu đô la và đợt chào bán thứ cấp của Corebridge. Không bao gồm AOCI, tỷ lệ tổng nợ và cổ phiếu ưu đãi trên tổng vốn* là 26,0% vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

 

Vào ngày 1 tháng 8, Hội đồng quản trị AIG tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt hàng quý cho cổ phiếu phổ thông của AIG là 0,36 USD/cổ phiếu. Cổ tức được trả vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 cho các cổ đông có tên trong danh sách khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.

 

Hội đồng quản trị AIG cũng tuyên bố chia cổ tức bằng tiền mặt hàng quý là 365,625 USD trên mỗi cổ phiếu đối với Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không tích lũy 5,85% của AIG Series A, với ưu đãi thanh lý là 25.000 USD trên mỗi cổ phiếu, được thể hiện bằng cổ phiếu lưu ký (NYSE: AIG PRA), mỗi người đại diện cho 1/1.000 tiền lãi trong một cổ phiếu ưu đãi. Những người nắm giữ cổ phiếu lưu ký sẽ nhận được $0,365625 cho mỗi cổ phiếu lưu ký. Cổ tức được trả vào ngày 15 tháng 9 năm 2023 cho những người nắm giữ kỷ lục khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 31 tháng 8 năm 2023.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc