Air Products and Chemicals: Ghi nhận tăng trưởng và lợi nhuận ổn định

Air Products and Chemicals: Ghi nhận tăng trưởng và lợi nhuận ổn định

Air Products & Chemicals (NYSE: APD) đã liên tục hoạt động tốt hơn thị trường trong hai thập kỷ qua, cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận ấn tượng cho các nhà đầu tư. Với lợi nhuận trung bình hàng năm là 9,6% trong giai đoạn này, công ty đã chứng minh được khả năng phục hồi và giá trị của mình.

 

Nhìn cụ thể vào 10 năm qua, Air Products & Chemicals đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 12,83% khi tái đầu tư cổ tức. Điều này thể hiện cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho các cổ đông và tính hiệu quả của các chiến lược đầu tư dài hạn.

 

Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất về hiệu quả hoạt động của Air Products & Chemicals là tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11% kể từ năm 2014. Mức tăng trưởng hai con số bền vững này trong một thập kỷ là minh chứng cho khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và khả năng thích ứng của công ty. thay đổi điều kiện thị trường.

 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là CAGR thu nhập ròng trong 12 tháng qua là -4,06%, điều này có thể gây lo ngại cho một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi nhìn vào tốc độ tăng trưởng trung bình 3 năm là 4,80%, có thể thấy rõ rằng Air Products & Chemicals vẫn cố gắng duy trì mức tăng trưởng dương bất chấp những thách thức gần đây.

 

Hơn nữa, CAGR vốn hóa thị trường của cổ phiếu Air Products & Chemicals là -1,19% trong giai đoạn kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Điều này nêu bật tác động của lợi nhuận gộp đối với tăng trưởng tiền mặt theo thời gian và nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược đầu tư dài hạn.

 

Nhìn chung, thành tích hoạt động vượt trội của Air Products & Chemicals, lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng và mức tăng trưởng hai con số bền vững chứng tỏ đây là một khoản đầu tư dài hạn vững chắc. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định và lợi nhuận ổn định sẽ khôn ngoan khi xem Sản phẩm & Hóa chất Không khí như một phần trong danh mục đầu tư của họ.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc