Các công ty bạn nên chú ý vào tháng 11 này.

Các công ty bạn nên chú ý vào tháng 11 này.
Tag: #cophieu,#lichkinhte,#LockheedMartin,#Microsoft,#Qualcomm,#Starbucks,cotuc

Pfizer (NYSE: PFE) công bố kết quả thu nhập hàng quý của mình vào ngày 28 tháng 7. Công ty dược phẩm sinh học đã báo cáo EPS 2,04 USD cho quý này, cao hơn ước tính đồng thuận 1,75 USD là 0,29 USD. Pfizer có tỷ suất lợi nhuận ròng là 28,92% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 43,18%. Công ty có doanh thu 27,74 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 26,20 tỷ USD. Trong cùng quý của năm trước, doanh nghiệp này đạt mức EPS 1,07 USD. Doanh thu hàng quý của Pfizer tăng 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Pfizer sẽ công bố 6,42 EPS cho năm tài chính hiện tại.

 

Intel (NASDAQ: INTC) công bố kết quả thu nhập của mình vào ngày 28 tháng 7. Nhà sản xuất chip đã báo cáo thu nhập 0,29 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,69 USD (0,40 USD). Intel có tỷ suất lợi nhuận ròng là 26,03% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,65%. Công ty có doanh thu 15,30 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 17,93 tỷ USD. Trong cùng quý của năm trước, doanh nghiệp đã kiếm được 1,28 USD EPS. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu dự báo rằng Intel sẽ công bố mức EPS 2,21 cho năm tài chính hiện tại.

 

Starbucks (NASDAQ: SBUX) đã công bố kết quả thu nhập lần cuối vào ngày 2 tháng 8. Công ty cà phê đã báo cáo thu nhập 0,84 USD trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận 0,77 USD là 0,07 USD. Doanh thu của doanh nghiệp đạt 8,15 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 8,22 tỷ USD. Starbucks có tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,03% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm 47,28%. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã kiếm được 1,01 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu.

 

Target (NYSE: TGT) đã công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào ngày 17 tháng 8. Nhà bán lẻ đã báo cáo EPS 0,39 USD cho quý này, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,71 USD (0,32 USD). Công ty có doanh thu 26,04 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 26,07 tỷ USD. Target có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 35,15% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 3,92%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 3,64 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Target Co. sẽ đạt mức EPS 8,11 cho năm hiện tại.

 

Microsoft (NASDAQ: MSFT) đã công bố kết quả thu nhập hàng quý của mình vào ngày 26 tháng 7. Gã khổng lồ phần mềm đã báo cáo thu nhập 2,23 USD trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,28 USD (0,05 USD). Công ty có doanh thu 51,87 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 52,31 tỷ USD. Microsoft có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 43,31% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 36,69%. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp đã kiếm được 2,17 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự báo rằng Microsoft Co. sẽ đăng 10,07 EPS cho năm tài chính hiện tại.

 

McDonald’s (NYSE: MCD) lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý của mình vào ngày 26 tháng 7. Gã khổng lồ đồ ăn nhanh đã báo cáo thu nhập 2,55 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận là 2,45 USD x 0,10 USD. Công ty có doanh thu 5,72 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 5,82 tỷ USD. McDonald’s có tỷ suất lợi nhuận ròng là 25,77% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm 129,90%. Doanh thu của công ty đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đạt mức EPS 2,37 USD. Trung bình, các nhà phân tích kỳ vọng McDonald’s sẽ công bố EPS là 10 USD cho năm tài chính hiện tại và 10 EPS cho năm tài chính tiếp theo.

 

Lockheed Martin (NYSE: LMT) đã công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào ngày 18 tháng 10. Công ty hàng không vũ trụ đã báo cáo thu nhập 6,87 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 6,63 USD x 0,24 USD. Doanh nghiệp này đã đạt doanh thu 16,58 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 16,69 tỷ USD. Lockheed Martin có tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,33% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 69,02%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, công ty kiếm được 6,66 USD EPS. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Lockheed Martin sẽ đạt mức EPS 26,79 cho năm hiện tại.

 

Caterpillar (NYSE: CAT) đã công bố dữ liệu thu nhập hàng quý của mình vào ngày 2 tháng 8. Công ty sản xuất các sản phẩm công nghiệp đã báo cáo EPS 3,18 USD cho quý này, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,00 USD x 0,18 USD. Caterpillar có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 37,29% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,50%. Công ty có doanh thu 14,25 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 14,39 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp đã công bố thu nhập 2,60 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích kỳ vọng Caterpillar sẽ đăng EPS $ 13 cho năm tài chính hiện tại và $ 14 EPS cho năm tài chính tiếp theo.

Các lý do bạn nên mua các cổ phiếu này tháng 10 năm 2022

PepsiCo dự kiến Doanh thu 19,73 tỷ đô la trong Quý này

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc