Các Ngân hàng Trung ương trên thế giới – Phần 3: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ

Các Ngân hàng Trung ương trên thế giới – Phần 3: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ

Tổng quan

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank – SNB) là cơ quan NHTW của Thụy Sĩ. SNB là nơi phát hành cũng như kiểm soát nguồn cung đồng Franc (CHF).

SNB được thành lập vào năm 1906, với hai trụ sở được đặt tại các thành phố Bern và Zurich.

Mục tiêu của SNB

Chính sách tiền tệ của SNB hướng đến mục tiêu lạm phát đạt 0-2%. Điều này cho thấy, mục tiêu lạm phát của SNB khá thấp so với nhiều NHTW khác.

Thống đốc & Ban điều hành

Ban điều hành đứng đầu trong tổ chức của SNB, chịu trách nhiệm về các quyết định chính sách tiền tệ. Hiện tại Ban điều hành gồm 3 thành viên, bao gồm:

  • Ông Thomas J. Jordan, Thống đốc
  • Ông Fritz Zurbrügg, Phó Thống đốc
  • Bà Andréa M. Maechler
Thống đốc Thomas Jordan. Ảnh: Bloomberg

Chính sách tiền tệ

Lãi suất điều hành và lãi suất chính sách

Lãi suất chính sách mà SNB quy định là lãi suất mục tiêu các kỳ hạn ngắn đối với vay liên ngân hàng, cũng như lãi suất repo mục tiêu mà các ngân hàng thương mại vay tại SNB, được gọi chung là policy rate. Một loại lãi suất điều hành khác được SNB cố định đó là lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại SNB (sight deposit rate). Hiện tại, lãi suất chính sách và lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đều đang ở mức -0.75%. SNB đã đưa lãi suất về mức âm kể từ năm 2015.

Cơ sở cho vay tái cấp vốn đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, SNB đã đưa ra một công cụ chưa từng có trong tiền lệ, đó là Cơ sở cho vay tái cấp vốn đại dịch COVID-19 (COVID-19 refinancing facility – CRF). Thông qua chương trình này, các ngân hàng thương mại có thể tiếp cận các khoản vay từ SNB dễ dàng hơn với lãi suất cố định -0.75% (có bảo đảm bằng giấy tờ có giá), nhằm bù đắp thanh khoản. Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy NHTW này không “mạnh tay” như các NHTW tại các quốc gia lớn khác trên thế giới, họ không đưa ra chương trình mua tài sản.

Cuộc họp chính sách tiền tệ

Những quyết định về chính sách tiền tệ của SNB chỉ được thảo luận và quyết định trong cuộc họp định kỳ, được tổ chức mỗi quý một lần.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc