Các vị thế long EUR/USD ngắn hạn bị loại bỏ là tín hiệu tích cực cho cặp tiền này

Các vị thế long EUR/USD ngắn hạn bị loại bỏ là tín hiệu tích cực cho cặp tiền này

Còn quá sớm để có thể xác định xu hướng chính của cặp EUR/USD, nhưng một phần lớn số vị thế long khổng lồ xuất hiện vào cuối năm ngoái đã giảm đi. Chỉ số Citi EUR Pain cho thấy hơn 60% số vị thế long EUR cực đoan quá mức đã được giải phóng. Vị thế thị trường hiện đã gần với mức trung lập nhất  kể từ tháng 8 năm ngoái. Các vị thế long có thể tiếp tục phải cắt lỗ, đặc biệt là bây giờ khi mức tâm lý 1.2000 đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, đà giảm có thể sẽ chậm lại, vì đa số các vị thế lỗ lớn có thể đã được đóng.

Đồng nghiệp Vassilis Karamanis của tôi đã đánh dấu vùng 1.1900-1.1920 là vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại và là vùng hỗ trợ mà “phe bò” cần phải bảo vệ để tránh đà sụt giảm hơn nữa. Với vị thế long giờ đây đã bớt cực đoan, nhiệm vụ này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc