Chứng khoán phái sinh ngày 10/11/2023: Vẫn còn thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 10/11/2023: Vẫn còn thận trọng

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 09/11/2023. VN30-Index đảo chiều giảm điểm sau khi test lại vùng 1,120-1,140 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 01/2023).

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 09/11/2023. Cụ thể, VN30F2311 (F2311) giảm 0.79%, còn 1,125 điểm; VN30F2312 (F2312) giảm 0.92%, còn 1,122.5 điểm; hợp đồng VN30F2403 (F2403) giảm 0.94%, còn 1,118.4 điểm; hợp đồng VN30F2406 (F2406) giảm 0.75%, còn 1,116.9 điểm. Chỉ số cơ sở VN30-Index kết phiên ở mức 1,122.95 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 09/11/2023, hợp đồng VN30F2311 liên tục giằng co quyết liệt quanh mốc tham chiếu trong suốt phiên sáng. Sang phiên chiều, phe Short bất ngờ trở lại áp đảo khiến F2311 chìm vào sắc đỏ và đóng cửa với mức giảm 9 điểm.

Đồ thị trong phiên của VN30F2311

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2311 thu hẹp so với phiên trước đó và đạt giá trị 2.05 điểm. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt lạc quan hơn.

Biến động VN30F2311 và VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lần lượt giảm 8.32%% và 5.87% so với phiên ngày 08/11/2023. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2311 giảm 8.41% với 310,352 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2312 đạt 2,530 hợp đồng, tăng 3.99%.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 09/11/2023 đạt 1,182 hợp đồng.

Biến động khối lượng giao dịch ngày của thị trường phái sinh. Đvt: Hợp đồng

Nguồn: VietstockFinance

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 10/11/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 09/11/2023, VN30-Index đảo chiều giảm điểm sau khi test lại vùng 1,120-1,140 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 01/2023) cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Thêm vào đó, chỉ số VN30-Index liên tục tạo đỉnh mới và đáy mới thấp hơn (lower high, lower low) trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng giảm đã hình thành.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 10/11/2023, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo định giá trên thì hợp đồng GB05F2312,GB05F2403 và GB05F2406 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào trong thời gian tới do các hợp đồng tương lai này đang có giá hời trên thị trường.

https://vietstock.vn/2023/11/chung-khoan-phai-sinh-ngay-10112023-van-con-than-trong-1636-1121530.htm

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc