Cổ phiếu của Bank of America (BAC) tăng trưởng tốt hơn toàn ngành Ngân hàng trong năm qua

Cổ phiếu của Bank of America (BAC) tăng trưởng tốt hơn toàn ngành Ngân hàng trong năm qua
Tag: #BankofAmerica,#lichkinhte

Cổ phiếu của Bank of America (BAC) đã tăng trưởng tốt hơn toàn ngành Ngân hàng trong năm qua (+ 72,8% so với + 54,0%). Các nhà phân tích thị trường của Basel tin rằng kết quả quý 3 năm 2021 của công ty phản ánh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc, nhu cầu vốn vay tăng và cải thiện hiệu suất thị trường vốn.

Việc mở các chi nhánh mới, nâng cao năng lực kỹ thuật số và các sáng kiến ​​để quản lý chi phí cùng với bảng cân đối kế toán khoẻ mạnh và vị thế thanh khoản sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính của tập đoàn. BAC sẽ tiếp tục nâng cao giá trị của cổ đông thông qua các hoạt động triển khai vốn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, lãi suất thấp hơn và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang không thay đổi trong thời gian tới dự kiến ​​sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận và thu nhập của ngân hàng này. Việc bình thường hóa hoạt động kinh doanh thương mại có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập phí ở một mức độ nào đó.

Ban lãnh đạo Bank of America tiếp tục kỳ vọng NII vào khoảng 11,3 tỷ USD cho quý 4 năm 2021. Điều này dựa trên các giả định về việc đường cong lãi suất kỳ hạn hiện thực hóa, kinh tế phục hồi, đầu tư thêm thanh khoản dư thừa vào chứng khoán, giảm một chút chi phí từ khấu hao phí bảo hiểm và tăng trưởng khoản vay khiêm tốn , được bù đắp một phần bởi thu nhập lãi thấp hơn từ các khoản vay theo hình thức PPP.

Ngoài ra, giả sử đường cong kỳ hạn hiện thực hóa và với mức tăng trưởng NII trong quý 3 năm 2021, cũng như kỳ vọng cho quý 4 và ước tính tăng trưởng cho vay và tiền gửi cho năm tới, NII cho năm 2022 được dự báo sẽ cao hơn nhiều so với mức năm 2021.

Ban lãnh đạo dự kiến ​​chi phí hoạt động sẽ ở mức thấp hơn khoảng 14 tỷ đô la mỗi quý. Cụ thể, trong quý 4 năm 2021, các chi phí dự kiến ​​sẽ không đổi hoặc thấp hơn một cách vừa phải trên cơ sở tuần tự. Đối với năm 2021, chỉ số này được dự đoán ở mức gần 56,5 tỷ đô la. Thêm vào nữa, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và con người với tỷ lệ cao trên toàn bộ các chi nhánh.

Khi triển vọng kinh tế và những bất ổn còn lại tiếp tục được cải thiện, tập đoàn dự kiến ​​mức dự trữ sẽ tiếp tục giảm. Đối với tổn thất liên quan đến thẻ, do mức độ chậm trễ tiếp tục ở mức thấp trong lộ trình 180 ngày, tổn thất thẻ dự kiến ​​sẽ giảm trong quý 4 năm 2021.

Công ty dự kiến ​​tăng trưởng huy động sẽ tiếp tục trong vài quý tới, mặc dù tốc độ tăng sẽ chậm lại so với những gì đã trải qua cho đến nay trong năm nay.

Đối với quý 4 năm 2021, thuế suất có hiệu lực (không bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong luật thuế hiện hành hoặc các mặt hàng bất thường khác) dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng 10-12%.

Cổ phiếu Bank of America (mã cổ phiếu BOA.US niêm yết tại sàn NYSE) có thể được giao dịch tại Basel Markets. Bank of America dự kiến chia cổ tức vào ngày 02/12/2021.

Mai Phương – Basel Markets Market Analyst

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc