Cổ phiếu JPMorgan Chase có đẳng cấp khác biệt

Cổ phiếu JPMorgan Chase có đẳng cấp khác biệt
Tag: #chungkhoang,#cophieu,#IPO,cotuc

JPMorgan có nền tảng tài chính vững chắc và bảng cân đối kế toán vững chắc. Điều này được thấy rõ trong so sánh tỷ lệ vốn của họ với các công ty cùng ngành.

cổ phiếu jpmorgan chase có đẳng cấp khác biệt (2)

cổ phiếu jpmorgan chase có đẳng cấp khác biệt (2)

Một số liệu được sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng là tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông cấp 1 (CET1). CET1 so sánh vốn của ngân hàng với tài sản của nó và cho thấy ngân hàng có thể hấp thụ cú sốc tài chính tốt đến mức nào. Trong quý 1, tỷ lệ CET1 của JPMorgan đạt khoảng 15%, vượt xa các đối thủ cùng ngành: Bank of America (11,9%), Citigroup (13,5%) và Wells Fargo (11,2%).

Một thước đo quan trọng khác để đánh giá các ngân hàng là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình (ROTCE). Số liệu này cho thấy ngân hàng có thể tạo ra thu nhập từ vốn cổ phần hữu hình tốt đến mức nào. Trong quý 1, ROTCE của JPMorgan đã đạt 21%, vượt trội so với mức 12,7% của Bank of America, 7,6% của Citigroup và 12,3% của Wells Fargo.

Thành tích vượt trội này đã giúp cổ phiếu JPMorgan Chase có định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Hiện nay, cổ phiếu đang được định giá cao gấp 2,39 lần giá trị sổ sách hữu hình của ngân hàng, cao hơn nhiều so với các công ty cùng ngành và mức trung bình trong 10 năm 1,86.

 

Cổ phiếu JPMorgan Chase có đáng mua không?

Sau khi tăng giá trong vài tháng qua, cổ phiếu JPMorgan Chase đang có định giá cao hơn; điều này có thể hạn chế tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong tương lai ngắn hạn.

Mặc dù vậy, JPMorgan là một trong những ngân hàng tạo ra lợi nhuận hiệu quả nhất, và lịch sử quản lý vốn thận trọng đã giúp ngân hàng này tồn tại và phát triển qua các chu kỳ kinh tế. Vì vậy, cổ phiếu vẫn là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư theo đuổi cách tiếp cận dài hạn.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc