Colgate-Palmolive: cổ phiếu cổ tức nên sở hữu ngay trong danh mục đầu tư

Colgate-Palmolive: cổ phiếu cổ tức nên sở hữu ngay trong danh mục đầu tư

Trong quý 3 tài chính, Colgate đã báo cáo tốc độ tăng trưởng doanh thu ròng là 10.5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.95 tỷ USD, cao hơn ước tính đồng thuận 4.89 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận ròng là 11.82% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 509.75%

colgate palmolive cổ phiếu cổ tức nên sở hữu ngay trong danh mục đầu tư (2)

colgate palmolive cổ phiếu cổ tức nên sở hữu ngay trong danh mục đầu tư (2)

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 16% từ 0.77 USD của cùng kỳ năm trước, lên 0.86 USD. Đồng thời, con số này cũng cao hơn mức 0.85 USD ước tính đồng thuận của giới phân tích. Bình quân các nhà phân tích kỳ vọng rằng EPS của Colgate-Palmolive sẽ vào khoảng 3.49 USD cho cả năm tài chính hiện tại.

Hành trình cổ tức

Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) đã công bố tăng cổ tức hàng quý từ 0.48 USD lên 0.50 USD cho mỗi cổ phiếu, bắt đầu có hiệu lực kể từ quý 2 năm 2024. Giá trị cổ tức hàng năm đã tăng từ 1.92 USD/cổ phiếu lên thành 2.00 USD/cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức của công ty là 2.28%. Tỷ lệ thanh toán cổ tức (DPR) của công ty hiện là 69.06%.

Vào ngày 14/03, Hội đồng Quản trị công ty của công ty cho biết lần thanh toán cổ tức sắp tới sẽ vào ngày 15/05, cho các cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày 22/04. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/04/2024.

Quyết định này tiếp nối cho thành tích chia sẻ lợi nhuận lâu dài, liên tục của Colgate-Palmolive với cổ đông của họ kể từ năm 1895. Sự điều chỉnh này phản ánh cam kết mang lại giá trị tới cho cổ đông trong khi duy trì chiến lược tài chính của công ty.

Xếp hạng của cổ phiếu CL

Cổ phiếu của Colgate-Palmolive đã được nhắc tới trong nhiều báo cáo phân tích, nghiên cứu.

UBS Group đã tăng giá mục tiêu cho CL từ 93.0 USD lên thành 95.0 USD, và xếp hạng “Mua” trong báo cáo ngày 29/01 (thứ Hai). Barclays tăng giá mục tiêu cho CL từ 75.0 USD lên thành 82.0 USD, và xếp hạng “Tỷ trọng Đều” trong báo cáo ngày 16/01 (thứ Ba).

Tuy nhiên, StockNews.com lại hạ xếp hạng của CL từ “Mua mạnh” xuống “Mua” và để giá mục tiêu là 90.0 USD trong bao cáo ngày 15/12/2023 của công ty.

Có 17 chuyên gia phân tích phố Wall đã đưa ra xếp hạng và mức giá mục tiêu cho cổ phiếu CL trong vòng 3 tháng qua. Mức giá mục tiêu bình quân là 91.63 USD, thể hiện mức tăng 4.63% so với giá đóng cửa 87.57 USD ngày 09/04.

Colgate-Palmolive   là một cổ phiếu mang lại lợi nhuận ấn tượng, và có thể là cơ hội đầu tư tiềm năng trong tháng 6 này. Vì vậy, nhà đầu tư cần nắm bắt thời cơ và lựa chọn chiến lược đầu tư thông minh để đạt được lợi nhuận tốt nhất.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc