Gallen Capital đặt nền tảng cho tăng trưởng ở châu Á

Với nguồn gốc kế thừa từ năm 2007, Gallen Capital tạo ra một hồ sơ nổi bật hơn ở Châu Á. Sau chuyến du lịch kéo dài nửa năm thành công bao gồm một số sự kiện fintech uy tín nhất trên thế giới, chẳng hạn như iFX EXPO Dubai vào đầu tháng 1 và … Đọc tiếp Gallen Capital đặt nền tảng cho tăng trưởng ở châu Á