Hiệu suất cổ phiếu của Target Corps: Các nhà phân tích dự đoán giá trị tăng 29,07% trong 12 tháng tới

Hiệu suất cổ phiếu của Target Corps: Các nhà phân tích dự đoán giá trị tăng 29,07% trong 12 tháng tới

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2023, diễn biến cổ phiếu của Target Corp đã được các nhà đầu tư và nhà phân tích theo dõi chặt chẽ. Theo dữ liệu từ CNN Money, đã có 29 nhà phân tích đưa ra dự báo giá trong 12 tháng cho Target Corp, với mục tiêu trung bình là 142,00 USD. Ước tính trung bình này thể hiện mức tăng đáng kể 29,07% so với mức giá được ghi nhận cuối cùng là 110,02 USD.

 

Sự đồng thuận giữa 36 nhà phân tích đầu tư được thăm dò là nên nắm giữ cổ phiếu của Target Corp. Xếp hạng này vẫn ổn định kể từ tháng 10, cho thấy các nhà đầu tư không thay đổi quan điểm đối với cổ phiếu của công ty.

 

Target Corp báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,02 USD trong quý hiện tại, với tổng doanh thu là 26,5 tỷ USD.

 

Giá mục tiêu trung bình là 142,00 USD cho thấy các nhà phân tích lạc quan về kết quả hoạt động trong tương lai của Target Corp. Tâm lý tích cực này có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình tài chính vững mạnh và mức tăng trưởng ổn định của công ty trong những tháng qua.

 

Nhà đầu tư nên lưu ý rằng giá cổ phiếu có thể biến động theo thị trường và có thể biến động dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện kinh tế, xu hướng của ngành và tin tức cụ thể của công ty. Vì vậy, điều cần thiết là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét nhiều nguồn thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

 

Nhìn chung, dữ liệu do CNN Money cung cấp chỉ ra rằng cổ phiếu của Target Corp dự kiến sẽ tăng giá trị đáng kể trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng và đánh giá cẩn thận tất cả các thông tin có sẵn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc