Hội đồng quản trị của General Dynamics (GD) phê duyệt mức tăng cổ tức 7,6%

Hội đồng quản trị của General Dynamics (GD) phê duyệt mức tăng cổ tức 7,6%

General Dynamics GD gần đây đã thông báo rằng hội đồng quản trị đã thông qua mức tăng cổ tức hàng quý lên 7,6%. Cổ tức hàng quý được sửa đổi sẽ là 1,42 USD, được trả vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 cho các cổ đông chính thức vào thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 12 tháng 4.

 

General Dynamics đã liên tục tăng cổ tức trong 27 năm qua. Tỷ lệ cổ tức hàng năm mới của công ty là 5,68 USD trên mỗi cổ phiếu, dẫn đến tỷ suất cổ tức hàng năm là 2,08%, dựa trên giá cổ phiếu của công ty là 273,03 USD tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2024. Tỷ suất cổ tức hiện tại cao hơn mức 1,32% của chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500.

 

Chúng ta có thể mong đợi sự tăng vọt trong những năm tới không?

Lịch sử thanh toán cổ tức của General Dynamics cho thấy công ty đang hoạt động ổn định và tạo ra đủ dòng tiền để chia cổ tức cho cổ đông.

 

Rõ ràng, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, General Dynamics có tổng tiền và các khoản tương đương tiền là 1,91 tỷ USD, phản ánh sự cải thiện so với mức 1,24 tỷ USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong năm 2023, công ty có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trị giá 4,71 tỷ USD, tăng 2,9% so với số liệu năm trước.

 

Số dư tiền mặt vững chắc như vậy có thể đã giúp General Dynamics trả 1,43 tỷ USD cổ tức cho các cổ đông vào năm 2023, phản ánh mức tăng 4,3% so với số tiền năm trước.

 

Cần phải đề cập rằng công ty đã kết thúc năm 2023 với lượng tồn đọng lên tới 93,63 tỷ USD, mức tồn đọng cuối năm cao nhất trong lịch sử công ty. Điều này phản ánh rằng nhu cầu vững chắc đối với các sản phẩm của GD có thể đã dẫn đến hoạt động đặt hàng mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Việc giao thành công các sản phẩm tồn đọng có thể sẽ thúc đẩy kết quả hoạt động trong tương lai của GD, cho phép công ty tiếp tục thưởng cho các cổ đông của mình bằng việc tăng cổ tức thường xuyên trong những năm tới.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc