HP công bố Công cụ tăng tốc vốn cổ phần kỹ thuật số năm 2024 để thúc đẩy sự hòa nhập kỹ thuật số toàn cầu

HP công bố Công cụ tăng tốc vốn cổ phần kỹ thuật số năm 2024 để thúc đẩy sự hòa nhập kỹ thuật số toàn cầu

Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số toàn cầu và thúc đẩy các cơ hội toàn diện, HP Inc. (NYSE: HPQ) và HP Foundation mời gửi các bài nộp cho Công cụ tăng tốc vốn chủ sở hữu kỹ thuật số năm 2024. Chương trình này cung cấp cho 10 tổ chức phi lợi nhuận được lựa chọn khoản tài trợ trị giá 100.000 USD, công nghệ HP (giá trị ~ 100.000 USD) và sáu tháng đào tạo ảo để mở rộng các giải pháp công bằng kỹ thuật số tập trung vào các cơ hội giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kinh tế. HP sẽ chấp nhận đơn đăng ký cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2024 và các tổ chức ở Brazil, Canada* và Ba Lan được mời đăng ký.

 

Michele Malejki, Giám đốc Toàn cầu về Tác động Xã hội của HP Inc., và Giám đốc Quỹ HP. “Chúng tôi rất vui mừng về các giải pháp đổi mới sẽ xuất hiện từ Công cụ tăng tốc công bằng kỹ thuật số năm 2024 khi chúng tôi cộng tác để tạo ra một tương lai toàn diện và kết nối hơn”.

 

Khoảng cách kỹ thuật số trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD đang hạn chế hàng tỷ người đạt được khả năng tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kinh tế. Thông qua Công cụ tăng tốc công bằng kỹ thuật số, HP đang giúp tạo ra một thế giới công bằng hơn thông qua quyền truy cập vào phần cứng, kết nối, kiến thức kỹ thuật số và nội dung có liên quan, chất lượng. Accelerator giúp các tổ chức tăng cường năng lực và tác động quy mô cho các giải pháp công bằng kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người thường bị loại trừ.

 

Kể từ năm 2022, cựu sinh viên Accelerator đã tập trung vào việc giúp thúc đẩy sự tiến bộ cho phụ nữ, thúc đẩy công nghệ cho người khuyết tật và dân số già, đồng thời tăng cường công bằng kỹ thuật số trong các cộng đồng ít được đại diện hoặc có nguồn lực hạn chế bao gồm phụ nữ và trẻ em gái, người khuyết tật và dân số già, bị mất kết nối trong lịch sử các nhóm, các nhà giáo dục và những người hành nghề chăm sóc sức khỏe. Trong hai năm đầu tiên, Accelerator đã giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của 17 tổ chức tham gia lên 8,1 triệu người.

 

HP đã lựa chọn một cách chiến lược các quốc gia để giải quyết những khoảng trống về công bằng kỹ thuật số cụ thể. Các quốc gia này đại diện cho những thách thức đa dạng về công bằng kỹ thuật số, phù hợp với cam kết của HP trong việc thúc đẩy khả năng tiếp cận toàn diện trên toàn cầu.

 

Brazil, mặc dù khả năng truy cập Internet tại nhà tăng lên, nhưng có khoảng cách kỹ thuật số rõ rệt ảnh hưởng đến các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm dân số bản địa và người Afro-Brazil cũng như dân số già.

 

Canada, mặc dù có mức sử dụng Internet cao nhưng vẫn tồn tại sự bất bình đẳng dai dẳng giữa các cộng đồng người bản địa và nông thôn cũng như các nhóm bị thiệt thòi khác, với những nỗ lực có mục tiêu nhằm thu hẹp khoảng cách kết nối.

 

Ba Lan phải đối mặt với sự chia rẽ kéo dài, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và trong cộng đồng người tị nạn.

 

 

Giới hạn phân chia kỹ thuật số toàn cầu tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kinh tế

 

Khoảng cách kỹ thuật số ngày càng tăng đang định hình lại bối cảnh giáo dục, tác động đến trải nghiệm học tập của các cá nhân trẻ và ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong tương lai, như được nhấn mạnh bởi Liên minh Kinh doanh Toàn cầu vì Giáo dục (2022):

 

Bất bình đẳng kỹ thuật số: Năm 2020, chỉ (34%) học sinh tiểu học, (41%) trung học và (68%) học sinh đại học có quyền truy cập vào máy tính kết nối internet tại nhà.

Thiếu hụt về giáo dục: Hơn một nửa số người trẻ không đạt được các kỹ năng cần thiết cho việc làm vào năm 2030.

Thiếu hụt nhân tài đang rình rập: Các dự báo cho thấy ‘sự thiếu hụt nhân tài’ đáng kể vượt quá 85 triệu người vào năm 2030.

 

 

Các cộng đồng thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số có khả năng tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội kinh tế và chăm sóc sức khỏe:

 

Phạm vi tiếp cận chăm sóc sức khỏe nâng cao: Vào năm 2021, (37%) người trưởng thành tiếp cận các dịch vụ y tế từ xa, với mức sử dụng tương quan với trình độ học vấn, thu nhập gia đình và đô thị hóa, theo báo cáo của CDC (2022).

Thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn: Trên toàn cầu, (82%) cư dân thành thị sử dụng Internet vào năm 2022, đánh dấu mức tăng gấp 1,8 lần so với khu vực nông thôn. Tỷ lệ này đã giảm đều đặn từ 2,3 xuống 1,8 trong ba năm qua, cho thấy khoảng cách đang ngày càng thu hẹp, theo ITU (2022).

 

 

Cam kết của HP về Công bằng Kỹ thuật số và Tác động Bền vững

 

Vì gần một nửa dân số thế giới vẫn ngoại tuyến, việc thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số thông qua khả năng tiếp cận công bằng với công nghệ, kỹ năng và nội dung sẽ thay đổi cuộc sống và cộng đồng, đồng thời tạo ra một thế giới công bằng hơn. Kể từ đầu năm 2021, HP đã thực hiện hành trình thúc đẩy công bằng kỹ thuật số cho 150 triệu người vào năm 2030. Tầm nhìn của HP là trở thành công ty công nghệ công bằng và bền vững nhất thế giới, được thể hiện qua các lĩnh vực trọng tâm là hành động vì khí hậu, nhân quyền và vốn chủ sở hữu kỹ thuật số.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc