Mạng truyền thông điện tử - ECN

Mạng truyền thông điện tử - ECN

Khái niệm

Mạng truyền thông điện tử (Electronic Communication Network – ECN) là một hệ thống máy tính tự động khớp các lệnh mua và bán chứng khoán trên thị trường. Nó kết nối các công ty môi giới lớn và các nhà giao dịch cá nhân để họ có thể giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần thông qua người trung gian như ngân hàng, và giúp các nhà đầu tư ở các vị trí địa lý khác nhau có thể giao dịch nhanh chóng và dễ dàng với nhau. Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu các ECN phải đăng ký với tư cách như một nhà môi giới – đại lý.

Vai trò và chức năng của ECN

Được SEC phân loại là một hệ thống giao dịch thay thế (ATS), các ECN kiếm tiền bằng cách tính phí cho mỗi giao dịch để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Nó cố gắng loại bỏ vai trò của bên thứ ba trong việc thực hiện các lệnh được nhập bởi nhà tạo lập thị trường trên sàn giao dịch hoặc các nhà tạo lập thị trường OTC. Các lệnh được đặt qua ECN thường là lệnh giới hạn (limit order). Một trong những hạn chế lớn nhất khi sử dụng ECN là mức phí  giao dịch có thể sẽ tốn kém và ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

ECN là hệ thống dựa trên máy tính hiển thị giá bid – ask tốt nhất hiện có và yêu cầu báo giá từ nhiều người tham gia thị trường, sau đó tự động khớp và thực hiện các lệnh. Chúng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch trên các sàn giao dịch chính trong giờ làm việc mà còn được sử dụng để giao dịch ngoài giờ và giao dịch ngoại hối. ECN cho phép giao dịch  và khớp lệnh động một cách nhanh chóng.

Ví dụ về ECN trong thực tế

Một số ECN lớn như Instinet, SelectNet và NYSE Arca. Trong đó Instinet là ECN đầu tiên, được thành lập vào năm 1969 và được sử dụng bởi các nhà môi giới nhỏ lẻ hay các giao dịch giữa các tổ chức với nhau. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà tạo lập thị trường cho các giao dịch NASDAQ, nhưng các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ cũng có thể sử dụng nó.

SelectNet được sử dụng chủ yếu bởi các nhà tạo lập thị trường, nhưng nó không yêu cầu thực hiện lệnh ngay lập tức và giúp các nhà đầu tư giao dịch với các nhà tạo lập thị trường cụ thể. NYSE Arca đã phát triển từ sự hợp nhất giữa Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Archipelago, một ECN đầu năm 1996. Nó tạo điều kiện cho giao dịch chứng khoán điện tử trên các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ như NYSE và NASDAQ. Trong thị trường ngoại hối, một số nhà môi giới nhất định được chỉ định là nhà môi giới ECN, người có thể tạo điều kiện cho các giao dịch tiền tệ trên các mạng kết hợp điện tử.

ECN là khái niệm cơ bản để tìm hiểu về một khái niệm quan trọng tiếp theo – các ECN Broker.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc