Nasdaq Báo cáo Kết quả Quý 2 năm 2023; Thực thi nhất quán thúc đẩy tăng trưởng doanh thu vững chắc

Nasdaq Báo cáo Kết quả Quý 2 năm 2023; Thực thi nhất quán thúc đẩy tăng trưởng doanh thu vững chắc

Doanh thu thuần quý 2 năm 2023 tăng 4% so với quý 2 năm 2022. Doanh thu mảng kinh doanh giải pháp tăng 6% với mức tăng trưởng hữu cơ cũng ở mức 6%.

 

Công ty đã chi trả 109 triệu đô la cho các cổ đông trong quý 2 năm 2023 thông qua cổ tức.

 

Adena Friedman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cho biết: “Nasdaq đã đạt được một quý kết quả tài chính vững chắc khác trong một môi trường không chắc chắn khi chúng tôi thực hiện một bước quan trọng để mở rộng khả năng phục vụ các khách hàng tài chính của mình trong việc giải quyết những thách thức hoạt động phức tạp nhất của họ.

 

Việc mua lại Adenza theo kế hoạch của chúng tôi thể hiện một bước quan trọng khác trong quá trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm của chúng tôi để trở thành đối tác công nghệ hàng đầu của hệ thống tài chính, với trọng tâm cụ thể là quản lý thanh khoản và rủi ro vốn, giảm tội phạm tài chính và đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các nền tảng quan trọng giúp tăng cường tính thanh khoản, tính minh bạch và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu.”

 

Ann Dennison, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính cho biết: “Kết quả tài chính vững chắc của chúng tôi trong quý hai phản ánh tính lâu bền và tính chất định kỳ của hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu linh hoạt đối với các giải pháp khách hàng đa dạng của chúng tôi.

 

Vào tháng 6, chúng tôi đã bảo đảm khoản tài trợ trái phiếu trị giá 5 tỷ đô la cho việc mua lại Adenza với lãi suất ưu đãi và nhận thấy nhu cầu đặc biệt đối với các khoản nợ toàn cầu đa tiền tệ của chúng tôi. Việc tạo ra dòng tiền nhất quán của chúng tôi giúp Nasdaq có vị trí tốt để thực hiện kế hoạch giảm đòn bẩy của chúng tôi trong khi thực hiện các khoản đầu tư hữu cơ, tập trung nhằm thúc đẩy chiến lược của chúng tôi, đồng thời thực hiện các chiến lược tăng trưởng cổ tức và mua lại cổ phần của chúng tôi.”

 

ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH

 

Doanh thu thuần trong quý 2 năm 2023 là 925 triệu đô la, tăng 32 triệu đô la, tương đương 4%, từ 893 triệu đô la trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần phản ánh tác động tích cực 36 triệu đô la, tương đương 4%, từ tăng trưởng hữu cơ, bao gồm đóng góp tích cực từ tất cả các phân khúc, được bù đắp một phần bởi mức giảm 2 triệu đô la do tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái và giảm 2 triệu đô la do tác động ròng của mua lại và thoái vốn.

 

Doanh thu của các Doanh nghiệp Giải pháp là 674 triệu đô la trong quý 2 năm 2023, tăng 37 triệu đô la, tương đương 6% với mức tăng trưởng hữu cơ cũng là 6%. ARR, phản ánh phần lớn doanh thu của Doanh nghiệp Giải pháp và không bao gồm AUM và các thành phần cấp phép giao dịch của Chỉ số, đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh thu thuần của Dịch vụ Thương mại là 250 triệu đô la trong quý 2 năm 2023, giảm 2 triệu đô la, tương đương 1%. Sự sụt giảm phản ánh sự tăng trưởng hữu cơ không đổi và tác động tiêu cực trị giá 2 triệu đô la từ những thay đổi trong tỷ giá hối đoái.

 

Chi phí hoạt động GAAP trong quý hai năm 2023 đã tăng 62 triệu đô la, tương đương 13%, so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu phản ánh chi phí sáng kiến chiến lược và sáp nhập cao hơn liên quan đến việc mua lại Adenza, chi phí tái cơ cấu cao hơn liên quan đến việc triển khai chương trình liên kết bộ phận của chúng tôi vào quý 4 năm 2022 và chi phí bồi thường cho nhân viên cao hơn, được bù đắp một phần nhờ chi phí quản lý và chung thấp hơn.

 

Chi phí hoạt động phi GAAP trong quý hai năm 2023 đã tăng 28 triệu USD, tương đương 7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chủ yếu phản ánh chi phí tăng liên quan đến việc tiếp tục đầu tư vào con người và hoạt động kinh doanh của chúng tôi để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, được bù đắp một phần bởi những thay đổi về tỷ giá hối đoái.

 

Công ty đang cập nhật hướng dẫn chi phí hoạt động phi GAAP năm 2023 trong phạm vi từ 1,785 triệu đô la đến 1,815 triệu đô la. Nasdaq dự kiến mức thuế phi GAAP năm 2023 sẽ nằm trong khoảng từ 24% đến 26%.

 

Nasdaq duy trì vị trí dẫn đầu về niêm yết tại Hoa Kỳ Thị trường chứng khoán Nasdaq dẫn đầu các sàn giao dịch của Hoa Kỳ về các đợt IPO của công ty điều hành với tổng tỷ lệ thắng là 77% trong nửa đầu năm 2023. Thị trường chứng khoán Nasdaq có hai trong số ba đợt IPO của công ty điều hành lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo số vốn huy động được, với một hệ thống mạnh mẽ của các công ty trong hồ sơ và cam kết niêm yết với Nasdaq.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc