Oracle công bố tính khả dụng chung của Oracle Database@Azure

Oracle công bố tính khả dụng chung của Oracle Database@Azure

Dịch vụ Oracle Database@Azure đầu tiên hiện đã có sẵn rộng rãi ở khu vực Microsoft Azure East US. Oracle sẽ vận hành và quản lý Dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata, dịch vụ đầu tiên trong số các dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle được lên kế hoạch chạy trên Cơ sở hạ tầng đám mây Oracle (OCI) trong các trung tâm dữ liệu Azure. Dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata đơn giản hóa đáng kể việc di chuyển đám mây các khối lượng công việc quan trọng. Dịch vụ Oracle Database@Azure mới mang đến tất cả các lợi thế về tính khả dụng của hiệu suất, quy mô và khối lượng công việc của Cơ sở dữ liệu Oracle bao gồm Cụm ứng dụng thực và bảo mật tích hợp, bên cạnh các dịch vụ Azure tốt nhất, chẳng hạn như Dịch vụ Azure OpenAI cho AI tổng hợp các ứng dụng.

 

Carl Olofson, phó chủ tịch nghiên cứu, Phần mềm quản lý dữ liệu, IDC cho biết: “Exadata là nền tảng hiệu quả nhất để chạy Cơ sở dữ liệu Oracle và dịch vụ này cung cấp cho người dùng Microsoft Azure những thế giới tốt nhất có thể. “Rõ ràng, Oracle và Azure đã áp dụng chiến lược đa đám mây vì lợi ích cuối cùng của các khách hàng chung của họ.”

 

Để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng trên toàn cầu, Oracle Database@Azure sẽ có mặt rộng rãi ở các khu vực khác vào năm 2024, bao gồm Trung Đức, Đông Úc, Trung Pháp, Trung Canada, Nam Brazil, Đông Nhật Bản, Nam Anh, Trung Mỹ và Nam Trung Mỹ. Mỗi hoạt động triển khai được lên kế hoạch để chạy trên hai vùng sẵn sàng của Azure, cho phép khách hàng đặt cấu hình tính sẵn sàng cao trên các vùng. Với ưu đãi này, khách hàng có thể được hưởng lợi từ:

 

  • Các tùy chọn linh hoạt để di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle của họ lên đám mây;
  • Mức độ cao nhất về hiệu suất, quy mô và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu Oracle cũng như tính năng và giá cả ngang bằng với giá niêm yết công khai của OCI;
  • Tính đơn giản, bảo mật và độ trễ của một môi trường vận hành (trung tâm dữ liệu) duy nhất trong Azure;
  • Di chuyển hợp lý sang đám mây, nơi dễ dàng hiện đại hóa môi trường CNTT hơn và tận dụng cơ sở hạ tầng, công cụ và dịch vụ của Azure;
  • Khả năng tương thích với các công cụ di chuyển đã được chứng minh như Oracle Zero Downtime Migration;
  • Tính nhất quán với việc triển khai tại chỗ Cơ sở dữ liệu Oracle và Oracle Exadata, giảm nhu cầu tái cấu trúc;
  • Khả năng xây dựng các ứng dụng gốc đám mây mới bằng công nghệ OCI và Azure, bao gồm Dịch vụ Azure OpenAI;
  • Hỗ trợ khách hàng thống nhất từ Oracle và Microsoft;
  • Đơn giản hóa việc mua hàng thông qua Azure Marketplace và khả năng tận dụng các giấy phép cũng như chương trình cam kết/giảm giá của Oracle và Microsoft;
  • Sự đảm bảo về kiến trúc đã được kiểm tra và hỗ trợ bởi hai trong số những tên tuổi đáng tin cậy nhất trên đám mây.

 

“98% Cơ sở dữ liệu Oracle trong Fortune 100 và các tổ chức hàng đầu trong mọi ngành đã dựa vào công nghệ Oracle Exadata và RAC để xây dựng các ứng dụng quan trọng tại chỗ. Hầu hết khối lượng công việc này vẫn chưa chuyển sang đám mây,” Karan Batta, phó chủ tịch cấp cao, Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle cho biết. “Oracle và Microsoft đang giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc đẩy nhanh quá trình thoát khỏi trung tâm dữ liệu và di chuyển tài sản Oracle tại chỗ của họ sang đám mây. Cùng với Microsoft, chúng tôi đang loại bỏ một số thách thức lớn nhất mà khách hàng của chúng tôi gặp phải khi sử dụng các công nghệ tốt nhất và áp dụng kiến trúc đa đám mây.”

 

Erin Chapple, phó chủ tịch tập đoàn, Sản phẩm và Thiết kế Azure Core của Microsoft cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm rất lớn đến Oracle Database@Azure kể từ khi nó được công bố. “Oracle Database@Azure hợp lý hóa quá trình di chuyển khối lượng công việc của Oracle sang Azure, để khách hàng trong các ngành có thể kết hợp những gì tốt nhất của Oracle với các dịch vụ đám mây đa dạng của Microsoft như Azure AI cũng như nền tảng ứng dụng và dịch vụ dành cho nhà phát triển của chúng tôi, để hỗ trợ đổi mới kinh doanh.”

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc