Oracle ra mắt Đám mây có chủ quyền tại EU để tuân thủ các quy định về Quyền riêng tư

Oracle ra mắt Đám mây có chủ quyền tại EU để tuân thủ các quy định về Quyền riêng tư

Để tuân thủ các quy định về chủ quyền và quyền riêng tư dữ liệu ngày càng nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU), Oracle đã ra mắt Đám mây chủ quyền mới của EU. Công ty cho biết dịch vụ này nhằm cung cấp cho các tổ chức khu vực công và tư nhân trên khắp EU quyền kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu của họ.

 

Công ty cho biết Đám mây có chủ quyền của EU, hoàn toàn nằm trong EU và tách biệt với các khu vực đám mây khác của Oracle, cung cấp các thỏa thuận và mức giá dịch vụ giống như các khu vực đám mây thương mại của Oracle. Cơ sở hạ tầng đám mây Oracle (OCI) quản lý dịch vụ, được hỗ trợ hoàn toàn bởi nhân viên có trụ sở tại EU và hoạt động dưới các pháp nhân riêng biệt được thành lập trong EU.

 

Được thiết kế cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành được quản lý chặt chẽ, dịch vụ mới phục vụ cho những khách hàng xử lý dữ liệu nhạy cảm, được quản lý hoặc dữ liệu có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực. Công ty cho biết nó đặc biệt hữu ích đối với khối lượng công việc phải tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu của EU về quyền riêng tư dữ liệu, chẳng hạn như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

 

Ngoài ra, Đám mây có chủ quyền của EU dự kiến sẽ sớm tổ chức Bộ ứng dụng đám mây kết hợp của Oracle. Nó cũng được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức tận dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mới, bao gồm AI tổng quát, trong các hạn chế về yêu cầu chủ quyền và cư trú dữ liệu của EU.

 

Khu vực đám mây hoạt động theo một bộ chính sách và quản trị toàn diện để tăng cường các khả năng hiện có của OCI về nơi lưu trữ dữ liệu, bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ. Công ty cho biết với các trung tâm dữ liệu ở Frankfurt, Đức và Madrid, Tây Ban Nha, Cloud Sovereign của EU hoạt động hoàn toàn trong EU, duy trì sự tách biệt nghiêm ngặt với các khu vực đám mây thương mại của Oracle.

 

Oracle cũng đã công bố hai dịch vụ quản lý khóa mới, Dịch vụ quản lý khóa chuyên dụng OCI và Dịch vụ quản lý khóa bên ngoài OCI, có sẵn trên tất cả các Khu vực đám mây của Oracle, bao gồm cả Đám mây chủ quyền của Liên minh Châu Âu. Các dịch vụ này nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu của khách hàng và giúp đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc