Oracle trả trước 104,1 triệu USD cho Ampere Chips trong khoản đầu tư 400 triệu USD

Oracle trả trước 104,1 triệu USD cho Ampere Chips trong khoản đầu tư 400 triệu USD

Oracle Corp đã đồng ý trả trước 104,1 triệu USD cho các chip xử lý do công ty khởi nghiệp Ampere Computing sản xuất. Ngoài ra, Oracle đã đầu tư 400 triệu USD vào Ampere thông qua trái phiếu chuyển đổi trong năm tài chính 2023. Ampere xây dựng các chip máy chủ tùy chỉnh dựa trên công nghệ Arm cạnh tranh với các thiết kế do Intel và Advanced Micro Devices sản xuất. Việc đầu tư vào Ampere nhằm mục đích mang lại lợi thế cho đám mây của Oracle trước các đối thủ như Amazon và Google. Oracle đã đầu tư vào Ampere kể từ khi thành lập.

 

Đầu tư vào Ampe để có lợi thế cạnh tranh

Khoản đầu tư của Oracle vào Ampere và việc mua chip của họ là một phần trong chiến lược giúp các dịch vụ đám mây của họ có lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh. Amazon.com và Google đều có thiết kế chip riêng cạnh tranh với Ampere. Bằng cách đầu tư vào chip máy chủ tùy chỉnh của Ampere, Oracle đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất và khả năng của các dịch vụ đám mây của mình.

 

Khoản đầu tư của Oracle vào Ampere thể hiện cam kết duy trì tính cạnh tranh trong ngành công nghệ và sự cống hiến của họ trong việc cung cấp các giải pháp tiên tiến cho khách hàng của mình.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc