Pfizer (NYSE:PFE) sẽ trả cổ tức 0,41 USD

Pfizer (NYSE:PFE) sẽ trả cổ tức 0,41 USD

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) sẽ trả cổ tức 0,41 USD vào ngày 4 tháng 12. Dựa trên khoản thanh toán này, tỷ suất cổ tức trên cổ phiếu của công ty sẽ là 5,4%, đây là một mức tăng hấp dẫn đối với lợi nhuận của cổ đông.

 

Cổ tức của Pfizer được đảm bảo tốt bằng thu nhập

Mặc dù việc có tỷ suất cổ tức cao là điều tuyệt vời nhưng chúng ta cũng nên xem xét liệu khoản thanh toán này có bền vững hay không. Khoản cổ tức vừa qua được đảm bảo khá thoải mái nhờ thu nhập của Pfizer, nhưng nó thắt chặt hơn một chút về mặt dòng tiền. Doanh nghiệp đang kiếm đủ tiền để có thể chia cổ tức, nhưng tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 87% cho thấy doanh nghiệp tập trung vào việc trả lại tiền mặt cho cổ đông hơn là phát triển kinh doanh.

 

Trong tương lai, thu nhập trên mỗi cổ phiếu được dự báo sẽ giảm 18,4% trong năm tới. Giả sử cổ tức tiếp tục theo xu hướng gần đây, chúng tôi tin rằng tỷ lệ chi trả có thể là 56%, tỷ lệ này chúng tôi khá hài lòng và cho rằng là khả thi nếu xét trên cơ sở thu nhập.

 

Công ty có thành tích trả cổ tức ổn định với rất ít biến động. Kể từ năm 2013, tổng cổ tức đã tăng từ 0,88 USD hàng năm lên 1,64 USD. Điều này ngụ ý rằng công ty đã tăng lượng phân phối hàng năm khoảng 6,4% trong khoảng thời gian đó. Cổ tức đã tăng trưởng rất tốt trong nhiều năm và mang lại cho các cổ đông một số thu nhập kha khá trong danh mục đầu tư của họ.

 

Các nhà đầu tư của công ty sẽ hài lòng khi nhận được thu nhập từ cổ tức trong một thời gian. Thật không may, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Pfizer về cơ bản không thay đổi trong 5 năm qua, điều đó có nghĩa là cổ tức có thể không tăng mỗi năm. Công ty đang tăng trưởng ở mức khá nhẹ 0,04% mỗi năm và đang chi trả khá nhiều thu nhập cho các cổ đông. Mặc dù điều này không hẳn là tiêu cực nhưng nó chắc chắn báo hiệu rằng tăng trưởng cổ tức có thể bị hạn chế trong tương lai trừ khi thu nhập bắt đầu tăng trở lại.

 

Nhìn chung, thật tốt khi thấy mức chi trả cổ tức ổn định, nhưng chúng tôi cho rằng về lâu dài, mức chi trả hiện tại có thể không bền vững. Tỷ lệ xuất chi thấp là một tính năng quy đổi, nhưng nhìn chung chúng tôi không quá hài lòng với các khoản thanh toán mà Pfizer đã thực hiện. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn khi dựa vào cổ phiếu này chủ yếu để kiếm thu nhập từ cổ tức.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc