Philip Morris International hướng đến tương lai không khói thuốc

Philip Morris International hướng đến tương lai không khói thuốc

Báo cáo tích hợp 2022 công bố tiến trình của Philip Morris International (PMI) hướng đến trở thành công ty với các sản phẩm không khói thuốc là chủ lực trên hành trình chuyển đổi hoàn toàn sang tương lai không khói thuốc.

Vừa qua, Tập đoàn PMI (NYSE: PM) đã công bố Báo cáo Tích hợp thường niên lần thứ 4 vào ngày 5/4/2023. Với thông tin từ đánh giá tính trọng yếu về phát triển bền vững, báo cáo nhằm mục đích cung cấp một mô tả khách quan về mô hình kinh doanh, quản trị và quản lý, chiến lược và hiệu suất của công ty.

Ông Jacek Olczak, Tổng Giám đốc điều hành của PMI cho biết: “Mặc dù trải qua nhiều thử thách, nhưng 2022 là một năm đáng nhớ. Trong năm qua, nhân viên của chúng tôi đã ngày càng gắn kết với nhau hơn, đồng thời công ty đạt được những bước tiến đáng kể hướng đến đạt mục tiêu của mình. Chúng tôi đang kỳ vọng trở thành công ty có danh mục các sản phẩm không khói thuốc là chủ lực vào năm 2025 và cuối cùng dần loại bỏ thuốc lá điếu thông thường.

Mặc dù không thể đạt được sự chuyển đổi với quy mô và mức độ phức tạp này trong ngày một ngày hai, nhưng chúng tôi cam kết đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể. Thông qua sự gắn kết và các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ các thay đổi có ý nghĩa và có tác động mạnh mẽ, đồng thời hoàn thành quá trình chuyển đổi hoàn toàn tổ chức của chúng tôi”.

Báo cáo Tích hợp mới nhất của PMI công bố tiến độ của công ty hướng đến đạt mục đích kiến tạo một tương lai không khói thuốc. Theo đó, PMI tập trung nguồn lực vào việc phát triển, kiểm chứng khoa học và thương mại hóa một cách có trách nhiệm các sản phẩm không khói thuốc ít gây hại hơn so với việc hút thuốc, với mục đích thay thế hoàn toàn thuốc lá điếu đốt cháy càng sớm càng tốt. Về lâu dài, phát triển thành một công ty có quy mô rộng hơn, cung cấp các sản phẩm hỗ trợ nâng cao lối sống, sức khỏe người dùng và y tế.

bao-cao-tich-hop-moi-nhat-cua-pmi-cong-bo-tien-do-cua-cong-ty-huong-den-kien-tao-mot-tuong-lai-khong-khoi-thuoc.jpg
Báo cáo Tích hợp mới nhất của PMI công bố tiến độ của công ty hướng đến kiến tạo một tương lai không khói thuốc

Dựa trên khung ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp) của mình, PMI đã phát triển 8 chiến lược nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tác động cấp bách nhất của công ty. Để đi kèm với 8 chiến lược này, PMI đã thiết lập 11 mục tiêu, làm cơ sở cho Lộ trình 2025 và 19 chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đo lường tiến độ thông qua Chỉ số Bền vững. Mỗi KPI cũng được liên kết với một trong 2 trụ cột: tính bền vững của sản phẩm (11 KPI) hoặc tính bền vững trong hệ thống vận hành (8 KPI).

Emmanuel Babeau, Giám đốc Tài chính của PMI giải thích: “Những thông tin phi tài chính của các tập đoàn ngày càng được các bên hữu quan sử dụng để đánh giá và so sánh hoạt động giữa các công ty với nhau, bao gồm cả cộng đồng tài chính, trong quá trình phân tích và đưa ra quyết định đầu tư. Chìa khóa cho tính toàn vẹn của báo cáo của PMI là thông tin và dữ liệu mà chúng tôi tiết lộ công khai phản ánh chính xác tiến độ của công ty, tuân theo các phương pháp tính toán rõ ràng.”

Năm ngoái, PMI cũng đã công bố Khung chiến lược KPI ESG đầu tiên, bao gồm định nghĩa, phương pháp và phạm vi của từng KPI của Chỉ số Bền vững để cung cấp báo cáo về tiến độ có thể đo lường, có thể kiểm chứng, nhất quán và chính xác. Cùng với Báo cáo Tích hợp mới nhất, công ty cũng đang công bố một Khung chiến lược cập nhật với những nỗ lực trong năm 2022 để làm cho các KPI này trở nên rõ nét hơn nữa.

pmi-tiep-tuc-chuyen-doi-va-hoat-dong-huong-den-den-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.jpg
PMI tiếp tục chuyển đổi và hoạt động hướng đến đến mục tiêu phát triển bền vững

Tiến độ trong việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững của PMI hầu như tiếp tục tăng nhanh vào năm 2022 khi công ty tìm cách giải quyết các tác động của cả sản phẩm và cách thức sản xuất sản phẩm.

Về khía cạnh xã hội của tác động sản phẩm, công ty tiếp tục chuyển đổi và hoạt động hướng theo mục đích của mình. Hơn nữa, PMI tiếp tục triển khai các chương trình ngăn chặn sự tiếp cận giới trẻ tại các kênh bán lẻ trực tiếp và gián tiếp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải sau sử dụng, PMI đã nỗ lực và đạt được tiến bộ trong việc triển khai các chương trình thu hồi các thiết bị và sản phẩm đi kèm với sản phẩm không khói thuốc, đồng thời tăng cường khả năng tái chế thiết bị điện tử.

Về khía cạnh xã hội trong các hoạt động của PMI, công ty đã mở rộng khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo trọn đời được xây dựng bài bản dành cho tất cả nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng công bố cam kết mạnh mẽ hơn đối với nhân quyền và hoàn thành đánh giá tác động nhân quyền lần thứ 6 và 7 tại Brazil và Malaysia. Về khía cạnh môi trường, công ty tiếp tục giảm phát thải khí nhà kính cho các hoạt động vận hành kinh doanh trực tiếp của mình.

Ngoài ra, các mục tiêu có cơ sở chứng cứ khoa học của PMI trong chuỗi giá trị của công ty đã được xác thực là không phát thải khí nhà kính vào năm 2040. Cùng với Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP 15) vào tháng 12/2022, công ty đã công bố các tham vọng và chiến lược về nước và đa dạng sinh học dài hạn mới, phù hợp với khuôn khổ đa dạng sinh học sau năm 2020 được các bên tham gia công ước thông qua.

Để bổ sung cho nội dung và dữ liệu có trong Báo cáo Tích hợp năm 2022, PMI đã phát triển 12 nghiên cứu và câu chuyện thị trường thể hiện tác động và cách thức các chi nhánh của PMI trên toàn thế giới thúc đẩy sự phát triển bền vững. Tất cả các nghiên cứu và trường hợp thực tiễn đều được cung cấp sẵn trên nền tảng trực tuyến, nằm trong một phần riêng trên pmi.com/sustainability.

Jennifer Motles, Tổng Giám đốc Phát triển bền vững của PMI cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu trọng yếu là tiếp tục xây dựng tính xác đáng và tin cậy giữa các bên liên quancó vai trò nền tảng đối với mục tiêu phát triển của công ty chúng tôi và có thể giúp đẩy nhanh tốc độ để PMI đạt được mục tiêu đó. Báo cáo Tích hợp mới nhất của PMI sẽ cung cấp cho các bên liên quan thông tin chi tiết hơn và có thể so sánh được cả về nguy cơ và thành tích của PMI. Trên hành trình không ngừng học hỏi, chuyển đổi và khám phá những cách tốt hơn để phát triển các giải pháp mang tác động có ý nghĩa, chúng tôi hy vọng sự minh bạch và sẵn sàng của PMI sẽ mở đầu cho cuộc đối thoại với những bên hữu quan có thể giúp đẩy nhanh tốc độ thay đổi của PMI.”

Quá trình chuẩn bị Báo cáo tích hợp năm 2022 của PMI xem xét hướng dẫn của các tiêu chuẩn và khuôn khổ quốc tế, bao gồm Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI), Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UNGC), các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, Quỹ IFRS (Tổ chức Tiêu chuẩn Báo cáo Tài chính Quốc tế) — bao gồm cả việc sử dụng các Tiêu chuẩn SASB (Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững), Nguyên tắc Tư duy Tích hợp và Khung Báo cáo Tích hợp — và một số khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD).

Dưới bài ghi thêm là ngày 20 tháng 03 2024 cty Philip Morris chia cổ tức 1.3 USD tại sàn Gallen Capital liên hệ support@gallencapital.com để nhận thông tin đầu tư.

https://baove.congly.vn/philip-morris-international-huong-den-tuong-lai-khong-khoi-thuoc-376682.html

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc