Siemens chuyển một phần vốn tại Siemens Energy sang quỹ hưu trí

Siemens chuyển một phần vốn tại Siemens Energy sang quỹ hưu trí

Siemens AG đang chuyển một phần cổ phần khác của mình tại Siemens Energy AG sang quỹ hưu trí của mình, công ty cho biết, đồng thời thông báo rằng Giám đốc tài chính Ralf Thomas sẽ rời khỏi ban giám sát của Siemens Energy AG.

 

Siemens AG cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang chuyển 8% cổ phần của Siemens Energy AG – trị giá khoảng 700 triệu euro dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Hai – cho quỹ hưu trí, giảm tổng tỷ lệ nắm giữ xuống còn 17,1%.

 

Siemens AG vào tháng 6 đã thông báo sẽ giảm tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại Siemens Energy xuống 25,1% từ 31,9%.

 

Giống như trường hợp của các blue-chip khác của Đức, Siemens AG có một quỹ hưu trí độc lập nằm ngoài bảng cân đối kế toán của tập đoàn Đức và cũng phải tuân theo các quy tắc kế toán khác.

Siemens cho biết việc từ chức của Thomas sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông thường niên của Siemens Energy vào ngày 26 tháng 2 năm 2024.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc