Starbucks (NASDAQ:SBUX) thông báo tăng cổ tức lên 0,57 USD

Starbucks (NASDAQ:SBUX) thông báo tăng cổ tức lên 0,57 USD

Cổ tức của Tập đoàn Starbucks (NASDAQ:SBUX) sẽ tăng từ khoản thanh toán cùng kỳ năm ngoái lên 0,57 USD vào ngày 24 tháng 11. Điều này làm cho tỷ suất cổ tức ngang bằng với mức trung bình ngành là 2,4%.

 

Mặc dù việc có được tỷ suất cổ tức ổn định luôn là điều tốt nhưng chúng ta cũng nên xem xét liệu việc thanh toán có khả thi hay không. Trước thông báo này, Starbucks khá thoải mái chi trả cổ tức bằng thu nhập và họ đang trả hơn 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông. Doanh nghiệp đang kiếm đủ tiền để có thể chia cổ tức, nhưng tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 88% cho thấy doanh nghiệp tập trung vào việc trả lại tiền mặt cho cổ đông hơn là phát triển kinh doanh.

 

Trong năm tới, EPS được dự báo sẽ tăng 66,6%. Giả sử việc chia cổ tức tiếp tục theo xu hướng gần đây, chúng tôi cho rằng tỷ lệ chi trả có thể là 45% vào năm tới, đây là một phạm vi khá bền vững.

 

Công ty có lịch sử lâu dài về việc trả cổ tức ổn định. Cổ tức đã tăng từ tổng số tiền hàng năm là 0,42 USD vào năm 2013 lên tổng số tiền thanh toán hàng năm gần đây nhất là 2,28 USD. Điều này ngụ ý rằng công ty đã tăng lượng phân phối hàng năm khoảng 18% trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, cổ tức đã tăng khá nhanh và ấn tượng hơn nữa là họ chưa trải qua bất kỳ đợt sụt giảm đáng chú ý nào trong giai đoạn này.

 

Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty trong vài năm qua sẽ hài lòng với thu nhập từ cổ tức mà họ nhận được. Thật không may, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Starbucks về cơ bản không thay đổi trong 5 năm qua, điều đó có nghĩa là cổ tức có thể không tăng mỗi năm. Mức tăng trưởng 0,4% có thể cho thấy rằng công ty có cơ hội đầu tư hạn chế nên thay vào đó, công ty đang trả lại thu nhập cho các cổ đông. Mặc dù điều này không hẳn là tiêu cực nhưng nó chắc chắn báo hiệu rằng tăng trưởng cổ tức có thể bị hạn chế trong tương lai trừ khi thu nhập bắt đầu tăng trở lại.

 

Tóm lại, mặc dù việc tăng cổ tức là điều tốt nhưng chúng tôi không cho rằng khoản thanh toán của Starbucks là vững chắc. Mặc dù Starbucks đang kiếm đủ tiền để trang trải cổ tức nhưng nhìn chung chúng tôi không mấy ấn tượng với triển vọng tương lai của nó. Chúng tôi không nghĩ Starbucks là một cổ phiếu tuyệt vời để thêm vào danh mục đầu tư của bạn nếu thu nhập là trọng tâm của bạn.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc