Thanh tra chỉ ra 'lỗ hổng' xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo

Thanh tra chỉ ra 'lỗ hổng' xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu yêu cầu kiểm tra, rà soát hiện trạng và điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo hiện trạng, duy trì, đáp ứng các điều kiện của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP…

Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vấn đề trong hoạt động.

Cụ thể, thương nhân đầu mối sẽ phải báo cáo chi tiết về điều kiện có cầu cảng chuyên dụng (sở hữu, thuê, khả năng tiếp nhận tàu chở xăng dầu); kho tiếp nhận xăng đầu (số lượng; sở hữu; thuê của doanh nghiệp nào, ở đâu; thời gian thuê); phương tiện vận tải xăng dầu (số lượng, sở hữu, thuê, chủng loại phương tiện, thời gian thuê).

Thương nhân đầu mối cũng phải báo cáo cụ thể về hệ thống phân phối xăng dầu, trong đó có liệt kê cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê (từ 5 năm trở lên), đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Thương nhân phân phối phải báo cáo hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân với các thông tin cửa hàng thuộc sở hữu, cửa hàng thuê, cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng trực thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu…

Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2022, Bộ Công Thương cấp 37 Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (chưa bao gồm 4 giấy phép cấp cho thương nhân đầu mối xăng dầu cung cấp cho hoạt động hàng không) và cấp 347 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối (TNPP).

Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng, việc cho phép thuê kho, bể chứa xăng dầu để làm điều kiện cấp giấy phép, giấy xác nhận chưa khuyến khích các thương nhân đầu mối đầu tư phát triển kho chứa xăng dầu, dẫn đến khó đáp ứng được yêu cầu về kho dự trữ xăng dầu thương mại. Từ năm 2017 đến tháng 9/2022, kết quả thực hiện đầu tư xây dựng kho xăng dầu thương mại theo quy hoạch chỉ đạt 15%.

Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ yếu thuê kho, bể chứa xăng dầu để làm điều kiện xin cấp giấy phép và giấy xác nhận. Nhiều thương nhân đầu mối và TNPP ký hợp đồng thuê kho, bể chứa xăng dầu chỉ theo mùa vụ, theo thực tế sử dụng để giảm chi phí.

“Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm ở khâu cấp phép và thực hiện các điều kiện cấp phép của Bộ Công Thương, các thương nhân đầu mối và TNPP”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

https://vietstock.vn/2024/01/thanh-tra-chi-ra-lo-hong-xang-dau-bo-cong-thuong-yeu-cau-doanh-nghiep-bao-cao-34-1147693.htm

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc