Thêm một doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc nộp đơn bảo hộ phá sản

Thêm một doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc nộp đơn bảo hộ phá sản

Công ty phát triển bất động sản China Aoyuan Group đã nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 15 ở New York trong ngày 20/12.

Phá sản theo Chương 15 trao cho các chủ nợ nước ngoài quyền tham gia vào các vụ phá sản của Mỹ và cấm phân biệt đối xử đối với các chủ nợ nước ngoài đó.

Tháng trước, doanh nghiệp bất động sản này đã được chủ nợ chấp thuận kế hoạch tái cấu trúc. China Aoyuan cho biết sẽ trình kế hoạch tái cấu trúc lên tòa án Hồng Kông trong tháng 1/2024.

Các công ty bất động sản Trung Quốc khác cũng nộp đơn bảo hộ phá sản ở Mỹ, đáng chú ý nhất là Evergrande.

https://vietstock.vn/2023/12/them-mot-doanh-nghiep-bat-dong-san-trung-quoc-nop-don-bao-ho-pha-san-773-1136055.htm

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc