Thu nhập quý 3 của AIG cải thiện so với cùng kỳ

Thu nhập quý 3 của AIG cải thiện so với cùng kỳ
Tag: #lichkinhte

American International Group, Inc. AIG đã báo cáo thu nhập hoạt động trong quý 3 năm 2021 (đã điều chỉnh) là 97 cent / cổ phiếu, cao hơn Ước tính 4,3%. Lợi nhuận của tập đoàn cũng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả đạt được nhờ doanh thu cao và đóng góp vững chắc từ mảng Bảo hiểm Tổng hợp. Tuy nhiên, chi phí cũng tăng cao làm cho kết quả cuối cùng chưa được quá ấn tượng.

Tổng doanh thu 12,8 tỷ đô la đã tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý được đánh giá, nhờ sự gia tăng lợi nhuận ròng.

Tổng thu nhập ròng từ đầu tư tài chính giảm 2% so với năm ngoái xuống còn 3,7 tỷ đô la, do lợi nhuận thấp hơn từ vốn chủ sở hữu và chứng khoán có thu nhập cố định.

Quý thứ ba năm 2021 chứng kiến ​​tổng lợi nhuận, thua lỗ và chi phí là 10,6 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do lợi ích và tổn thất của chủ hợp đồng bảo hiểm cao hơn, lãi suất được ghi có vào số dư tài khoản của chủ hợp đồng, phân bổ chi phí mua lại hợp đồng bị hoãn lại, chi phí hoạt động chung và các chi phí khác và tổn thất do thanh toán nợ.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông được điều chỉnh đã tăng 70 điểm cơ bản (bps) so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,5% trong quý đang được xem xét.

Bảo hiểm chung

Phí bảo hiểm ròng 6,6 tỷ đô la tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, do tỷ lệ tăng liên tục, tỷ lệ duy trì cao và khối lượng kinh doanh mới vững chắc, dẫn đến mức tăng trưởng lần lượt là 18% và 15% đối với các Công ty ở Bắc Mỹ và Công ty Quốc tế.

Phân khúc này ghi nhận thu nhập bảo lãnh phát hành là 20 triệu đô la so với khoản lỗ bảo lãnh phát hành của quý trước là 423 triệu đô la. Trong quý được báo cáo, thu nhập bảo lãnh phát hành bao gồm CATs trị giá 628 triệu đô la, so với con số của quý trước là 790 triệu đô la.

Tỷ lệ kết hợp co lại 750 bps so với năm trước, ở mức 99,7%.

Bảo hiểm nhân thọ và Hưu trí

Mảng này báo cáo thu nhập trước thuế đã điều chỉnh là 877 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhược điểm là do tác động bất lợi từ việc cập nhật giả định tính toán hàng năm, tỷ lệ tử vong không thuận lợi, chi phí hoạt động chung cao hơn và sự gia tăng chi phí mua lại chính sách hoãn lại và dự trữ trong Hưu trí cá nhân và Hưu trí nhóm.

Phí bảo hiểm 1 tỷ đô la đã tăng 33% so với năm trước do hoạt động chuyển rủi ro lương hưu được cải thiện.

Phí bảo hiểm và tiền gửi tăng 3% so với năm ngoái lên 7,2 tỷ đô la nhờ sự phục hồi sau gián đoạn bán hàng trong toàn ngành do COVID-19 và hoạt động chuyển rủi ro lương hưu gia tăng.

Mua lại cổ phần & Cổ tức

AIG đã mua số cổ phiếu trị giá 1,1 tỷ USD trong quý III.

Hội đồng quản trị đã thông qua mức cổ tức tiền mặt hàng quý là 32 cent / cổ phiếu. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 cho các cổ đông của công ty kể từ ngày 16 tháng 12.

Ban giám đốc cũng tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là $ 365,625 cho mỗi cổ phiếu trên AIG Series A 5,85% Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn không tích lũy. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 cho các cổ đông của công ty, ghi nhận vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Cổ phiếu AIG (AIG.US) có thể được giao dịch tại Basel Markets. AIG dự kiến chia cổ tức vào ngày 15/12/2021.

Mai Phương – Basel Markets Market Analyst.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc