Tổng hợp cổ phiếu đáng chú ý tháng 03 - 2024

Tổng hợp cổ phiếu đáng chú ý tháng 03 - 2024

Tập đoàn Goldman Sachs (NYSE:GS) lần cuối công bố kết quả thu nhập vào thứ Ba, ngày 16 tháng 1. Công ty quản lý đầu tư này đã báo cáo EPS là 5,48 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,62 USD x 1,86 USD. Công ty có doanh thu 11,32 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 10,80 tỷ USD. Tập đoàn Goldman Sachs có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 7,82% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,85%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã kiếm được 3,32 USD EPS. Các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Goldman Sachs Group, Inc. sẽ đạt mức EPS 32,66 cho năm hiện tại.

Lần cuối cùng General Motors (NYSE:GM) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào thứ Ba, ngày 30 tháng 1. Nhà sản xuất ô tô đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,24 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,16 USD x 0,08 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 42,98 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 38,81 tỷ USD. General Motors có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 14,34% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 5,89%. Doanh thu hàng quý của công ty đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã kiếm được 2,12 USD EPS. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng General Motors sẽ công bố mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 9 trong năm tài chính hiện tại.

PepsiCo (NASDAQ:PEP) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 2. Công ty đã báo cáo thu nhập 1,78 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,72 USD x 0,06 USD. Công ty có doanh thu 27,84 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 28,40 tỷ USD. PepsiCo có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 58,03% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 9,92%. Doanh thu của PepsiCo đã giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp này đã công bố EPS là 1,67 USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng PepsiCo sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,15 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Starbucks (NASDAQ:SBUX) công bố kết quả thu nhập là vào thứ Tư, ngày 31 tháng 1. Công ty cà phê đã báo cáo EPS 0,90 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,92 USD x 0,02 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 9,43 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 9,60 tỷ USD. Starbucks có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,70% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 50,76%. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 0,75 USD. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Công ty Starbucks sẽ đạt mức thu nhập 4,07 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 11. Nhà sản xuất phần cứng máy tính này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,02 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,03 USD x 0,99 USD. Công ty có doanh thu 18,12 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 16,19 tỷ USD. NVIDIA có tỷ suất lợi nhuận ròng là 42,10% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 72,28%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 205,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm ngoái, công ty kiếm được 0,34 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng NVIDIA Co. sẽ công bố EPS 11,12 cho năm tài chính hiện tại.

BlackRock (NYSE:BLK) đăng kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 1. Công ty quản lý tài sản này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 9,66 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 8,84 USD x 0,82 USD. BlackRock có tỷ suất lợi nhuận ròng là 30,81% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 14,85%. Công ty có doanh thu 4,63 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 4,65 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 8,93 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng BlackRock, Inc. sẽ đạt mức thu nhập 39,64 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

eBay (NASDAQ:EBAY) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Công ty thương mại điện tử này đã báo cáo EPS là 1,03 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,00 USD x 0,03 USD. eBay có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 32,03% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 26,99%. Doanh nghiệp có doanh thu 2,50 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 2,51 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này đã công bố EPS là 0,82 USD. Doanh thu của công ty đã tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự báo rằng eBay Inc. sẽ đạt mức thu nhập 3,31 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng FedEx (NYSE:FDX) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 12. Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đã báo cáo EPS 3,99 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 4,14 USD x 0,15 USD. Công ty có doanh thu 22,17 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 22,36 tỷ USD. FedEx có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,47% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 4,87%. Doanh thu của FedEx giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 3,18 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích dự đoán rằng FedEx sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 17,76 trong năm tài chính hiện tại.

Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) đăng kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 6 tháng 2. Công ty dược phẩm sinh học này đã báo cáo thu nhập 1,72 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,76 USD x 0,04 USD. Công ty có doanh thu 7,12 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 7,10 tỷ USD. Gilead Sciences có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 38,85% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,89%. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp đã giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 1,67 USD EPS. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích dự báo rằng Gilead Sciences sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 7,07 trong năm tài chính hiện tại.

Garmin (NYSE:GRMN) lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Tư, ngày 1 tháng 11. Công ty thiết bị khoa học và kỹ thuật này đã báo cáo thu nhập 1,41 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,29 USD x 0,12 USD. Garmin có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,00% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,60%. Công ty có doanh thu 1,28 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,21 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,24 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng Garmin sẽ đạt mức thu nhập 5,27 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

Walmart (NYSE:WMT) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 16 tháng 11. Nhà bán lẻ này báo cáo EPS là 1,53 USD trong quý, đáp ứng ước tính đồng thuận là 1,53 USD. Công ty có doanh thu 160,80 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 159,65 tỷ USD. Walmart có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,20% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 2,55%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp đã công bố EPS là 1,50 USD. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích dự đoán rằng Walmart sẽ đạt mức EPS 6,48 cho năm hiện tại.

Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Năm, ngày 1 tháng Hai. Công ty đã báo cáo EPS 0,03 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,09 USD và 0,12 USD. Merck & Co., Inc. có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 9,07% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 0,61%. Công ty có doanh thu 14,63 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 14,49 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,62 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự báo rằng Merck & Co., Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,6 trong năm hiện tại.

Lần gần đây nhất Coca-Cola (NYSE:KO) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 2. Công ty báo cáo EPS là 0,49 USD trong quý, đạt mức ước tính đồng thuận là 0,49 USD. Coca-Cola có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 42,44% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 23,92%. Doanh nghiệp có doanh thu 10,80 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 10,68 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập 0,45 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích dự đoán rằng Coca-Cola sẽ đạt mức EPS 2,68 cho năm hiện tại.

Broadcom (NASDAQ:AVGO) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 7 tháng 12. Nhà sản xuất chất bán dẫn đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 11,06 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 10,96 USD x 0,10 USD. Công ty có doanh thu 9,30 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 9,28 tỷ USD. Broadcom có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 73,43% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 39,31%. Doanh thu hàng quý của Broadcom đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố EPS là 9,75 USD. Các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng Broadcom sẽ đạt mức EPS 42,71 cho năm tài chính hiện tại.

Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động (NASDAQ:ADP) đăng dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Tư, ngày 31 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,13 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,10 USD x 0,03 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 4,67 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 4,65 tỷ USD. Xử lý dữ liệu tự động có tỷ suất lợi nhuận ròng là 19,14% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 95,22%. Doanh thu hàng quý của Xử lý dữ liệu tự động tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã kiếm được 1,96 USD EPS. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động sẽ đạt mức EPS 9,14 cho năm hiện tại.

Lần cuối cùng CME Group (NASDAQ:CME) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý của mình là vào thứ Tư, ngày 14 tháng 2. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính này đã báo cáo EPS là 2,37 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,27 USD x 0,10 USD. CME Group có tỷ suất lợi nhuận ròng là 57,83% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 12,20%. Doanh nghiệp có doanh thu 1,44 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 1,43 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 1,92 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích nghiên cứu dự báo rằng CME Group sẽ công bố EPS 9,49 cho năm tài chính hiện tại.

Lần gần đây nhất HP (NYSE:HPQ) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 11. Nhà sản xuất máy tính này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,90 USD trong quý, đạt mức ước tính đồng thuận là 0,90 USD. HP có tỷ suất lợi nhuận ròng là 6,13% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 138,83%. Doanh nghiệp này có doanh thu 13,82 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 13,79 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 0,85 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích dự đoán rằng HP Inc. sẽ đạt mức EPS 3,45 cho năm tài chính hiện tại.

Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Tư, ngày 31 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,72 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,70 USD x 0,02 USD. Nasdaq có tỷ suất lợi nhuận ròng là 17,48% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 19,28%. Công ty có doanh thu 1,10 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,08 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập 0,64 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Nasdaq, Inc. sẽ đạt mức thu nhập 2,72 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

British American Tobacco p.l.c. (NYSE:BTI) đã công bố cổ tức hàng quý vào thứ Năm, ngày 8 tháng 2. Điều này thể hiện mức cổ tức hàng năm là 2,93 USD và tỷ suất cổ tức là 9,53%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là thứ Năm ngày 21 tháng 3. Đây là mức tăng từ mức cổ tức hàng quý trước đó của British American Tobacco là 0,70 USD. British American Tobacco đã tăng cổ tức trung bình 2,0% mỗi năm trong ba năm qua. British American Tobacco có tỷ lệ chi trả là 57,9%, nghĩa là cổ tức được trang trải đầy đủ bằng thu nhập.

Air Products and Chemicals (NYSE:APD) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Hai, ngày 5 tháng 2. Công ty vật liệu cơ bản đã báo cáo thu nhập 2,82 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 3,00 USD x 0,18 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 3 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 3,20 tỷ USD. Air Products and Chemicals có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,82% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,84%. Doanh thu của Air Products and Chemicals trong quý đã giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã kiếm được 2,64 USD EPS. Các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng Air Products and Chemicals sẽ đạt mức EPS 12,41 cho năm hiện tại.

TotalEnergies (NYSE:TTEF) lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Tư, ngày 7 tháng 2. Công ty đã báo cáo thu nhập 2,16 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 2,43 USD x 0,27 USD. Công ty có doanh thu 54,77 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 55,14 tỷ USD. TotalEnergies có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 19,61% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 9,19%. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 2,97 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự báo rằng TotalEnergies SE sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 9,2 trong năm hiện tại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc