Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 01/2024

Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 01/2024

Lần cuối cùng Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 11. Nhà cung cấp thiết bị mạng đã báo cáo thu nhập 1,11 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,91 USD x 0,20 USD. Cisco Systems có tỷ suất lợi nhuận ròng là 23,40% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 34,41%. Doanh nghiệp có doanh thu 14,67 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 14,63 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này kiếm được 0,77 USD EPS. Doanh thu của công ty đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính này đã báo cáo EPS là 4,33 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,95 USD x 0,38 USD. JPMorgan Chase & Co. có tỷ suất lợi nhuận ròng là 22,79% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 17,97%. Công ty có doanh thu 40,69 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 39,63 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 3,12 USD. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng JPMorgan Chase & Co. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 16,63 trong năm hiện tại.

American Express (NYSE:AXP) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10. Công ty dịch vụ thanh toán này đã báo cáo thu nhập 3,30 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,96 USD x 0,34 USD. American Express có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 30,60% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,61%. Công ty có doanh thu 15,38 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 15,36 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 2,47 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của American Express tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng American Express sẽ đạt mức EPS 11,22 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Mastercard (NYSE:MA) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ tín dụng đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,39 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,21 USD x 0,18 USD. Công ty có doanh thu 6,53 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 6,53 tỷ USD. Mastercard có tỷ suất lợi nhuận ròng là 44,85% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 188,83%. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 2,68 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng Mastercard Incorporated sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 12,16 cho năm tài chính hiện tại.

Oracle (NYSE:ORCL) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Hai, ngày 11 tháng 12. Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,34 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,33 USD x 0,01 USD. Oracle có tỷ suất lợi nhuận ròng là 19,64% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 703,26%. Công ty có doanh thu 12,94 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 13,05 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 1,21 USD. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Oracle sẽ đạt mức thu nhập 4,44 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

Lần cuối cùng Verizon Communications (NYSE:VZ) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã báo cáo thu nhập 1,22 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,17 USD x 0,05 USD. Công ty có doanh thu 33 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 33,27 tỷ USD. Verizon Communications có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,58% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,26%. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,32 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng Verizon Communications Inc. sẽ đạt mức EPS 4,69 cho năm hiện tại.

AT&T (NYSE:T) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 19 tháng 10. Công ty công nghệ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,64 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,62 USD x 0,02 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 30,35 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 30,25 tỷ USD. AT&T có tỷ suất lợi nhuận ròng âm 9,29% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương là 16,26%. Doanh thu của AT&T tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,68 USD. Trung bình, các nhà phân tích cổ phiếu dự báo AT&T Inc. sẽ đạt mức EPS 2,43 cho năm tài chính hiện tại.

AbbVie (NYSE:ABBV) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Công ty đã báo cáo thu nhập 2,95 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,86 USD x 0,09 USD. AbbVie có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,81% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 152,70%. Công ty có doanh thu 13,93 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 13,72 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 3,66 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp đã giảm 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng AbbVie sẽ công bố EPS 11,24 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Procter & Gamble (NYSE:PG) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 10. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,83 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,71 USD x 0,12 USD. Procter & Gamble có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,30% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 33,49%. Công ty có doanh thu 21,87 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 21,58 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 1,57 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích dự đoán rằng Công ty Procter & Gamble sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,42 cho năm tài chính hiện tại.

Caterpillar (NYSE:CAT) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 10. Công ty sản phẩm công nghiệp này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,52 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 4,75 USD x 0,77 USD. Công ty có doanh thu 16,81 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 16,57 tỷ USD. Caterpillar có tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,69% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 56,29%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 3,95 USD trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Caterpillar sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 20,58 trong năm tài chính hiện tại.

Colgate-Palmolive (NYSE:CL) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Công ty đã báo cáo thu nhập 0,86 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,80 USD x 0,06 USD. Doanh nghiệp này có doanh thu 4,92 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,81 tỷ USD. Colgate-Palmolive có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 533,40% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,29%. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này kiếm được 0,74 USD EPS. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Colgate-Palmolive sẽ đạt mức EPS 3,21 cho năm tài chính hiện tại.

Pfizer (NYSE:PFE) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 10. Công ty dược phẩm sinh học này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (0,17 USD) trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là (0,32 USD) thêm 0,15 USD. Pfizer có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,72% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,30%. Doanh nghiệp có doanh thu 13,23 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 13,77 tỷ USD. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Pfizer Inc. sẽ đạt mức EPS 1,53 cho năm tài chính hiện tại.

Morgan Stanley (NYSE:MS) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Tư, ngày 18 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,38 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,31 USD x 0,07 USD. Công ty có doanh thu 13,27 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 13,22 tỷ USD. Morgan Stanley có tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,86% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 10,70%. Doanh thu của công ty đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,53 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự báo Morgan Stanley sẽ đạt mức EPS 5,54 cho năm tài chính hiện tại.

Citigroup (NYSE:C) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 10. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,52 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,23 USD x 0,29 USD. Citigroup có tỷ suất lợi nhuận ròng là 9,22% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 6,76%. Công ty có doanh thu 20,14 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 19,27 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp kiếm được thu nhập 1,50 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích kỳ vọng rằng Citigroup Inc. sẽ đạt mức EPS 5,84 cho năm tài chính hiện tại.

Intel (NASDAQ:INTC) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10. Nhà sản xuất chip đã báo cáo thu nhập 0,41 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,21 USD x 0,20 USD. Intel có tỷ suất lợi nhuận ròng âm là 3,11% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương là 0,49%. Doanh nghiệp này có doanh thu 14,20 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 13,57 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã kiếm được 0,59 USD EPS. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Công ty Intel sẽ đạt mức thu nhập 0,26 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

Về mặt định giá, Siemens AG hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 17,16. Đây là mức cao hơn so với P/E kỳ hạn trung bình của ngành là 16,04. Điều quan trọng cần lưu ý là Siemens AG hiện đang giao dịch ở tỷ lệ PEG là 3,14. Số liệu phổ biến này tương tự như tỷ lệ P/E được biết đến rộng rãi, với điểm khác biệt là tỷ lệ PEG cũng tính đến tốc độ tăng trưởng thu nhập dự kiến của công ty. Ngành Dịch vụ Công nghiệp hiện có tỷ lệ PEG trung bình là 1,16 tính đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua. Trong cả năm tài chính, Siemens AG dự kiến sẽ đạt thu nhập 5,34 USD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu 85,19 tỷ USD, cho thấy mức thay đổi lần lượt là +0,95% và +1,78% so với năm trước.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc