Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 02 - 2024

Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 02 - 2024

AT&T (NYSE:T) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 19 tháng 10. Công ty công nghệ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,64 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,62 USD x 0,02 USD. Công ty có doanh thu 30,35 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 30,25 tỷ USD. AT&T có tỷ suất lợi nhuận ròng âm 9,29% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương là 16,26%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 0,68 USD trên mỗi cổ phiếu.

General Mills (NYSE:GIS) đăng kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 12. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,25 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,16 USD x 0,09 USD. General Mills có tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,06% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 25,44%. Doanh nghiệp có doanh thu 5,10 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 5,35 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này đã công bố EPS là 1,10 USD. Doanh thu của General Mills giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích bên bán dự báo rằng General Mills, Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,48 trong năm tài chính hiện tại.

American Tower tăng cổ tức. Công ty gần đây cũng tiết lộ cổ tức hàng quý sẽ được trả vào thứ Năm, ngày 1 tháng Hai. Các nhà đầu tư kỷ lục vào thứ Năm, ngày 28 tháng 12 sẽ được trả cổ tức 1,70 USD. Điều này thể hiện mức cổ tức hàng năm là 6,80 USD và tỷ suất cổ tức là 3,15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức này là thứ Tư, ngày 27 tháng 12. Đây là sự thay đổi tích cực so với mức cổ tức hàng quý trước đó của American Tower là 1,62 USD. Tỷ lệ xuất chi của American Tower hiện là 444,45%.

Lần cuối cùng Starbucks (NASDAQ:SBUX) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 11. Công ty cà phê này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,06 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,97 USD x 0,09 USD. Công ty có doanh thu 9,37 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 9,29 tỷ USD. Starbucks có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 48,79% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,47%. Doanh thu của Starbucks trong quý tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 0,81 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Starbucks sẽ đạt mức EPS 4,14 cho năm hiện tại.

Siemens Aktiengesellschaft (OTCMKTS:SIEGY) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 11. Công ty công nghệ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,17 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,25 USD x 0,08 USD. Công ty có doanh thu 23,28 tỷ USD trong quý. Siemens Aktiengesellschaft có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,01% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,01%. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng Siemens Aktiengesellschaft sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 5,4 trong năm tài chính hiện tại.

Lần gần đây nhất General Dynamics (NYSE:GD) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 10. Công ty hàng không vũ trụ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,04 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,87 USD x 0,17 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 10,57 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 10,05 tỷ USD. General Dynamics có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 17,13% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,97%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 3,26 USD trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng General Dynamics Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 12,38 trong năm hiện tại.

American Express (NYSE:AXP) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10. Công ty dịch vụ thanh toán này đã báo cáo EPS là 3,30 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,96 USD x 0,34 USD. Công ty có doanh thu 15,38 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 15,36 tỷ USD. American Express có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 30,60% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,61%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp này đạt EPS 2,47 USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng American Express sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,22 cho năm tài chính hiện tại.

Microsoft (NASDAQ:MSFT) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 10. Gã khổng lồ phần mềm đã báo cáo thu nhập 2,99 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,65 USD x 0,34 USD. Microsoft có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 38,79% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 35,31%. Doanh nghiệp có doanh thu 56,52 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 54,52 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã kiếm được 2,35 USD EPS. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán rằng Microsoft Co. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,14 trong năm hiện tại.

Amgen (NASDAQ:AMGN) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 10. Công ty nghiên cứu y tế này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,96 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 4,65 USD x 0,31 USD. Công ty có doanh thu 6,90 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 6,92 tỷ USD. Amgen có tỷ suất lợi nhuận ròng là 28,20% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 165,37%. Doanh thu của Amgen tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 4,70 USD. Các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng Amgen sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 18,64 trong năm hiện tại.

AbbVie (NYSE:ABBV) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10. Công ty đã báo cáo EPS 2,95 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,86 USD x 0,09 USD. AbbVie có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,81% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 152,70%. Doanh nghiệp có doanh thu 13,93 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 13,72 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đạt EPS 3,66 USD. Doanh thu hàng quý của AbbVie giảm 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng AbbVie sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,24 cho năm tài chính hiện tại.

 

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Tư, ngày 18 tháng 10. Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đã báo cáo EPS là 1,14 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,10 USD x 0,04 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 10,14 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 9,82 tỷ USD. Abbott Laboratories có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,15% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,92%. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 1,15 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán rằng Abbott Laboratories sẽ đạt mức EPS 4,44 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Helmerich & Payne (NYSE:HP) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý của mình là vào thứ Năm, ngày 9 tháng 11. Công ty dầu khí này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,69 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,72 USD x 0,03 USD. Công ty có doanh thu 659,61 triệu USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 662,17 triệu USD. Helmerich & Payne có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 15,76% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,11%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,45 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng Helmerich & Payne, Inc. sẽ đạt mức thu nhập 2,98 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

Visa (NYSE:V) đăng kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 25 tháng 1. Bộ xử lý thẻ tín dụng đã báo cáo thu nhập 2,41 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,34 USD x 0,07 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 8,63 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 8,55 tỷ USD. Visa có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 50,41% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 53,92%. Doanh thu của công ty đã tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 2,18 USD EPS. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Visa sẽ đạt mức thu nhập 9,89 trên mỗi cổ phiếu trong năm hiện tại.

Lần cuối cùng Ford Motor (NYSE:F) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10. Nhà sản xuất ô tô đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,39 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,40 USD x 0,01 USD. Ford Motor có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,01% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 3,54%. Doanh nghiệp có doanh thu 43,80 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 43,94 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 0,30 USD EPS. Doanh thu của Ford Motor đã tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Ford Motor sẽ đạt mức EPS 1,85 cho năm hiện tại.

Lần cuối cùng 3M (NYSE:MMM) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 1. Tập đoàn này đã báo cáo EPS là 2,42 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,31 USD x 0,11 USD. Công ty có doanh thu 8,01 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 7,69 tỷ USD. 3M có tỷ suất lợi nhuận ròng âm 21,40% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương là 62,45%. Doanh thu của công ty đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã kiếm được 2,28 USD EPS. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng 3M sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 9,8 trong năm hiện tại.

Lần cuối cùng AstraZeneca (NASDAQ:AZN) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào thứ Tư, ngày 8 tháng 11. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,87 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,84 USD x 0,03 USD. AstraZeneca có tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,10% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 30,30%. Công ty có doanh thu 11,49 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 11,55 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,84 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng AstraZeneca sẽ đạt mức EPS 3,66 cho năm hiện tại.

Lần gần đây nhất BP (NYSE:BP) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 10. Công ty khai thác dầu khí này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,15 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,40 USD x 0,25 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 53,27 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 55,24 tỷ USD. BP có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,12% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18,23%. Doanh thu hàng quý của BP giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty đã kiếm được 2,59 USD EPS. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng BP sẽ đạt mức thu nhập 4,85 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng McDonald’s (NYSE:MCD) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 10. Gã khổng lồ thức ăn nhanh đã báo cáo thu nhập 3,19 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,00 USD x 0,19 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 6,69 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,56 tỷ USD. McDonald’s có tỷ suất lợi nhuận ròng là 33,31% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 157,19%. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã tăng 14,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm ngoái, công ty kiếm được 2,68 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích kỳ vọng McDonald’s sẽ công bố EPS là 12 USD cho năm tài chính hiện tại và 12 USD cho năm tài chính tiếp theo.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc