Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 04 - 2024

Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng  04 - 2024

Comcast (NASDAQ:CMCSA) đăng dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 25 tháng 1. Gã khổng lồ truyền hình cáp đã báo cáo EPS 0,84 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,80 USD x 0,04 USD. Comcast có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 19,75% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,66%. Công ty có doanh thu 31,25 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 30,41 tỷ USD. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Comcast sẽ đạt mức EPS 4,31 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào thứ Tư, ngày 14 tháng 2. Nhà cung cấp thiết bị mạng đã báo cáo EPS 0,87 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,84 USD x 0,03 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 12,79 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 12,71 tỷ USD. Cisco Systems có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 33,01% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 23,49%. Doanh thu hàng quý của công ty đã giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 0,76 USD EPS. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng Cisco Systems sẽ đạt mức thu nhập 3,17 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

American Express (NYSE: AXP công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 1. Công ty dịch vụ thanh toán này đã báo cáo EPS 2,62 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,64 USD x 0,02 USD. Công ty có doanh thu 15,80 tỷ USD trong suốt quý đó so với ước tính đồng thuận là 16 tỷ USD. American Express có tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,84% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 30,99%. Doanh thu hàng quý của công ty tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý đó trong năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,07 USD. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán rằng American Express sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 12,83 trong năm hiện tại.

Mastercard (NYSE:MA) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Tư, ngày 31 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tín dụng này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,18 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,08 USD x 0,10 USD. Mastercard có tỷ suất lợi nhuận ròng là 44,60% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 191,22%. Công ty có doanh thu 6,55 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,46 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 2,65 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích dự đoán rằng Mastercard sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 14,36 trong năm tài chính hiện tại.

General Mills (NYSE:GIS) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Tư, ngày 20 tháng 3. Công ty đã báo cáo thu nhập 1,17 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,05 USD x 0,12 USD. Công ty có doanh thu 5,10 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,97 tỷ USD. General Mills có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 25,44% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,06%. Doanh thu hàng quý của công ty đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này đã công bố EPS là 0,97 USD. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng General Mills, Inc. sẽ công bố EPS 4,49 cho năm tài chính hiện tại.

Verizon Communications (NYSE:VZ ) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã báo cáo thu nhập 1,08 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đạt mức ước tính đồng thuận là 1,08 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 35,10 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 34,60 tỷ USD. Verizon Communications có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,71% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,67%. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 1,19 USD. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Verizon Communications sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,61 trong năm hiện tại.

Cổ phiếu của Lloyds Banking Group plc (NYSE:LYG) đã nhận được khuyến nghị đồng thuận “Nên giữ” từ năm công ty môi giới đang theo dõi cổ phiếu. Morgan Stanley đã nâng xếp hạng Lloyds Banking Group từ mức “tương đương” lên mức “thừa cân” trong báo cáo hôm thứ Ba, 28/11. Bank of America đã hạ bậc cổ phiếu của Lloyds Banking Group từ mức xếp hạng “nên mua” xuống mức “trung lập” trong báo cáo nghiên cứu vào thứ Ba, ngày 16 tháng 1.

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Tư, ngày 24 tháng 1. Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đã báo cáo EPS là 1,19 USD trong quý, đạt mức ước tính đồng thuận là 1,19 USD. Abbott Laboratories có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,65% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 14,27%. Công ty có doanh thu 10,24 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 10,19 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này kiếm được 1,03 USD EPS. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Abbott Laboratories sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,62 trong năm hiện tại.

AbbVie (NYSE:ABBV) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 2. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,79 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,76 USD x 0,03 USD. AbbVie có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 162,28% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,95%. Công ty có doanh thu 14,30 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 14,02 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 3,60 USD EPS. Doanh thu hàng quý của AbbVie giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng AbbVie Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,15 trong năm hiện tại.

LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne (OTCMKTS:LVMUY) đã được sáu công ty môi giới hiện đang phụ trách công ty đưa ra khuyến nghị trung bình là “Giữ”. Năm nhà phân tích đã đánh giá cổ phiếu với khuyến nghị nắm giữ và một nhà phân tích đã đưa ra khuyến nghị mua đối với công ty.

L’Oréal S.A. (OTCMKTS:LRLCY) đã vượt xuống dưới mức trung bình động 50 ngày trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Cổ phiếu có mức trung bình động 50 ngày là 95,72 USD và được giao dịch ở mức thấp nhất là 94,44 USD. Cổ phiếu L’Oréal được giao dịch lần cuối ở mức giá 95,70 USD, với khối lượng 56.366 cổ phiếu được trao tay. Riêng biệt, Ngân hàng Berenberg đã nâng xếp hạng L’Oréal từ xếp hạng “giữ” lên xếp hạng “mua”. Một nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu đã xếp hạng cổ phiếu ở mức nên bán, một người đã xếp hạng nên giữ và ba người đã đưa ra xếp hạng nên mua cho cổ phiếu của công ty. công ty hiện có xếp hạng trung bình là “Giữ”.

Agilent Technologies (NYSE:A) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 2. Công ty nghiên cứu y tế này đã báo cáo thu nhập 1,29 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,22 USD x 0,07 USD. Agilent Technologies có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,35% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 27,09%. Công ty có doanh thu 1,66 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 1,59 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 1,37 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của Agilent Technologies đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự báo rằng Agilent Technologies, Inc. sẽ đạt mức thu nhập 5,5 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

Lần gần đây nhất Colgate-Palmolive (NYSE:CL) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 1. Công ty đã báo cáo EPS 0,87 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,85 USD x 0,02 USD. Doanh nghiệp này có doanh thu 4,95 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,89 tỷ USD. Colgate-Palmolive có tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,82% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 509,75%. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp kiếm được 0,77 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Colgate-Palmolive sẽ đạt mức EPS 3,48 cho năm tài chính hiện tại.

General Dynamics (NYSE:GD) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Tư, ngày 24 tháng 1. Công ty hàng không vũ trụ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,64 USD trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,68 USD x 0,04 USD. General Dynamics có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,61% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,84%. Doanh nghiệp có doanh thu 11,67 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 11,39 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 3,58 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng General Dynamics Co. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 14,6 trong năm hiện tại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc