Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 10 - 2023

Tổng hợp cổ phiếu nổi bật tháng 10 - 2023

Comcast (NASDAQ:CMCSA) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Gã khổng lồ truyền hình cáp đã báo cáo thu nhập 1,13 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,98 USD x 0,15 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 30,51 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 30,11 tỷ USD. Comcast có tỷ suất lợi nhuận ròng là 5,40% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 19,79%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,01 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Comcast Co. sẽ đạt mức EPS 3,81 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 8. Nhà cung cấp thiết bị mạng đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,14 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,06 USD x 0,08 USD. Công ty có doanh thu 15,20 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 15,05 tỷ USD. Cisco Systems có tỷ suất lợi nhuận ròng là 22,13% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 33,42%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 16,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,74 USD. Trung bình, các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng Cisco Systems, Inc. sẽ đạt mức EPS 3,58 trong năm hiện tại.

Lần gần đây nhất General Dynamics (NYSE:GD) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào thứ Tư, ngày 26 tháng 7. Công ty hàng không vũ trụ này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,70 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,59 USD x 0,11 USD. General Dynamics có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18,01% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,24%. Công ty có doanh thu 10,15 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 9,45 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 2,75 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của General Dynamics trong quý đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lần cuối cùng Verizon Communications (NYSE:VZ) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào thứ Ba, ngày 25 tháng 7. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,21 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,17 USD x 0,04 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 32,60 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 33,30 tỷ USD. Verizon Communications có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,58% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 22,28%. Doanh thu của doanh nghiệp này giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 1,31 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng Verizon Communications sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,72 trong năm tài chính hiện tại.

Oracle (NYSE:ORCL) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Hai, ngày 11 tháng 9. Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp đã báo cáo EPS là 1,19 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,15 USD x 0,04 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 12,45 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 12,48 tỷ USD. Oracle có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,40% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 3.631,39%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố thu nhập 0,81 USD trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Oracle sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,49 trong năm hiện tại.

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Năm, ngày 20 tháng 7. Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe này đã báo cáo EPS là 1,08 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,05 USD x 0,03 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 9,98 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 9,71 tỷ USD. Abbott Laboratories có tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,83% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20,50%. Doanh thu của công ty đã giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 1,43 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán rằng Abbott Laboratories sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,4 trong năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng American Express (NYSE:AXP) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 7. Công ty dịch vụ thanh toán này đã báo cáo thu nhập 2,89 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,81 USD x 0,08 USD. American Express có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 29,26% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,99%. Doanh nghiệp có doanh thu 15,05 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 15,41 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 2,57 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của American Express tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng American Express sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,13 trong năm hiện tại.

AbbVie (NYSE:ABBV) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,91 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,79 USD x 0,12 USD. AbbVie có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,50% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 151,29%. Doanh nghiệp có doanh thu 13,87 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 13,52 tỷ USD. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng AbbVie Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 11,03 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Caterpillar (NYSE:CAT) công bố kết quả thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8. Công ty sản phẩm công nghiệp này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,55 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 4,57 USD x 0,98 USD. Caterpillar có tỷ suất lợi nhuận ròng là 12,91% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 55,93%. Doanh nghiệp có doanh thu 17,30 tỷ USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 16,46 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp này đã công bố thu nhập 3,18 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Caterpillar Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 19,82 trong năm hiện tại.

Colgate-Palmolive (NYSE:CL) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 7. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,77 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,75 USD x 0,02 USD. Công ty có doanh thu 4,82 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 4,70 tỷ USD. Colgate-Palmolive có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 386,76% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,02%. Doanh thu của công ty đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 0,72 USD EPS. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Colgate-Palmolive sẽ đạt mức thu nhập 3,17 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Pfizer (NYSE:PFE) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8. Công ty dược phẩm sinh học này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,67 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,57 USD x 0,10 USD. Pfizer có tỷ suất lợi nhuận ròng là 27,55% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 28,36%. Công ty có doanh thu 12,73 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 13,36 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 2,04 USD. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích dự đoán rằng Pfizer Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,33 trong năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Mastercard (NYSE:MA) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Nhà cung cấp dịch vụ tín dụng đã báo cáo EPS là 2,89 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,84 USD x 0,05 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 6,30 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,18 tỷ USD. Mastercard có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 178,10% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 43,37%. Doanh thu của công ty đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,56 USD trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu dự báo rằng Mastercard Incorporated sẽ đạt mức EPS 12,13 cho năm hiện tại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc