Tổng hợp cổ phiếu tháng 12/2023

Tổng hợp cổ phiếu tháng 12/2023

Lần cuối cùng General Motors (NYSE:GM) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 10. Nhà sản xuất ô tô đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,28 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,87 USD x 0,41 USD. Công ty có doanh thu 44,13 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 42,48 tỷ USD. General Motors có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,01% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 5,83%. Doanh thu của General Motors đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,25 USD trên mỗi cổ phiếu. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng General Motors sẽ đạt mức EPS 7,1 cho năm tài chính hiện tại.

NIKE (NYSE: NKE) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Năm, ngày 28 tháng 9. Nhà sản xuất giày dép này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,94 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,74 USD x 0,20 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 12,90 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 13 tỷ USD. NIKE có tỷ suất lợi nhuận ròng là 9,82% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 34,97%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp này đã công bố EPS là 0,93 USD. Các nhà phân tích cổ phiếu dự báo NIKE sẽ đạt mức thu nhập 3,74 trên mỗi cổ phiếu trong năm tài chính hiện tại.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton – tập đoàn sản phẩm chất lượng cao hàng đầu thế giới, ghi nhận doanh thu 42,2 tỷ euro trong nửa đầu năm 2023, tăng 15%. Tăng trưởng doanh thu thuần là 17% so với cùng kỳ năm 2022. Bộ phận thời trang và đồ da đã giúp thúc đẩy tăng trưởng trong quý và doanh thu của nhóm đó đã tăng lên 9,75 tỷ euro trong quý 3, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó thể hiện sự chậm lại so với Quý 1, nơi chứng kiến ​​mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước ở bộ phận đó và Quý 2, chứng kiến ​​mức tăng trưởng 21% trong bộ phận đó so với cùng kỳ năm trước.

Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,71 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,69 USD x 0,02 USD. Nasdaq có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,62% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,40%. Công ty có doanh thu 940,00 triệu USD trong quý, so với ước tính của nhà phân tích là 931,14 triệu USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,68 USD. Doanh thu hàng quý của Nasdaq tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng Nasdaq sẽ đạt 2,78 EPS cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng HP (NYSE:HPQ) công bố kết quả thu nhập là vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 8. Nhà sản xuất máy tính đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,86 USD trong quý, đạt ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,86 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 13,20 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 13,38 tỷ USD. HP có tỷ suất lợi nhuận ròng là 4,23% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 113,55%. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 1,04 USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng HP sẽ đạt mức EPS 3,3 cho năm hiện tại.

American International Group (NYSE:AIG) lần cuối công bố kết quả thu nhập vào thứ Năm, ngày 2 tháng 11. Nhà cung cấp bảo hiểm đã báo cáo thu nhập 1,61 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,55 USD x 0,06 USD. American International Group có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 10,66% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,87%. Doanh nghiệp có doanh thu 12,77 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 12,62 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 0,66 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng American International Group, Inc. sẽ đạt mức EPS 6,63 cho năm hiện tại.

Garmin (NYSE:GRMN) lần cuối công bố kết quả thu nhập của mình vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 11. Công ty thiết bị khoa học và kỹ thuật này đã báo cáo EPS là 1,41 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,29 USD x 0,12 USD. Công ty có doanh thu 1,28 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,21 tỷ USD. Garmin có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,00% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,60%. Doanh thu hàng quý của Garmin đã tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty đã kiếm được 1,24 USD EPS. Trung bình, các nhà phân tích dự báo rằng Garmin Ltd. sẽ đạt mức EPS 5,28 cho năm tài chính hiện tại.

Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Công ty dược phẩm sinh học này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,29 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,91 USD x 0,38 USD. Công ty có doanh thu 7,05 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 6,81 tỷ USD. Gilead Sciences có tỷ suất lợi nhuận ròng là 21,45% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 39,30%. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 1,90 USD.

Merck & Co., Inc. (NYSE:MRK) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Năm, ngày 26 tháng 10. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,13 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,94 USD x 0,19 USD. Merck & Co., Inc. có tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,77% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18,26%. Công ty có doanh thu 16 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 15,30 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 1,85 USD EPS. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng Merck & Co., Inc. sẽ đạt mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,37 trong năm hiện tại.

Doanh thu hợp nhất nửa đầu năm tài chính 2023 đạt 12,1 tỷ euro, tăng +17,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm đóng góp ròng từ hoạt động mua lại và thanh lý là -1,3% và tác động tích cực đến tiền tệ là +5,7%. Loại trừ các yếu tố này, tăng trưởng doanh thu hữu cơ là +13,4%. Sodexo tiếp tục hoạt động Thu nhập ròng là 560 triệu euro, tăng +8,9% và Lợi nhuận ròng cơ bản là 659 triệu euro, tăng +25,5%. — Pluxee đã đóng góp 234 triệu euro vào Lợi nhuận ròng trong năm tài chính 2023, tăng +29,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 249 triệu euro vào Lợi nhuận ròng cơ bản, tăng +43,1%.

British American Tobacco có tỷ suất cổ tức cao trên 8% và hiện đang bị định giá thấp. BTI đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc Danh mục Mới, bao gồm cả thuốc lá điện tử và các sản phẩm uống hiện đại. Nó vẫn là một công ty có dòng tiền dồi dào và đang trả nợ trong khi trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông. Dự báo EPS của BATS cho quý tài chính 2023 (Q4) là 1,99 bảng Anh.

Air Products and Chemicals (NYSE:APD) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Công ty vật liệu cơ bản đã báo cáo thu nhập 3,15 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,11 USD x 0,04 USD. Air Products and Chemicals có tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,26% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 17,02%. Doanh nghiệp này có doanh thu 3,19 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 3,35 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 2,89 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Air Products and Chemicals sẽ đạt mức EPS 13 trong năm hiện tại.

TotalEnergies (NYSE:TTE) lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Công ty đã báo cáo thu nhập 1,99 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,21 USD x 0,22 USD. Doanh nghiệp này có doanh thu 56,27 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 42,61 tỷ USD. TotalEnergies có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,90% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,10%. Với tư cách là một tập đoàn, các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng TotalEnergies SE sẽ đạt mức EPS 9,79 trong năm hiện tại.

Lần cuối cùng Bank of America (NYSE:BAC) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý là vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 10. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,90 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,83 USD x 0,07 USD. Bank of America có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 12,08% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,69%. Doanh nghiệp này có doanh thu 25,20 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 25,13 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty kiếm được 0,81 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Bank of America sẽ đạt mức EPS 3,46 cho năm tài chính hiện tại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc