Tổng hợp cổ phiếu tháng 8

Tổng hợp cổ phiếu tháng 8

Intel (NASDAQ:INTC) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Năm, ngày 27 tháng Tư. Nhà sản xuất chip đã báo cáo EPS (0,04 USD) trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là (0,16 USD) thêm 0,12 USD. Intel có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương là 3,06% và tỷ suất lợi nhuận ròng âm là 5,06%. Công ty có doanh thu 11,72 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 11,13 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 0,87 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp đã giảm 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích bên bán kỳ vọng rằng Intel Co. sẽ công bố -0,19 thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính hiện tại.

BP PLC (NYSE:BP) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Ba, ngày 2 tháng Năm. Công ty thăm dò dầu khí đã báo cáo thu nhập 1,66 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,33 USD và 0,33 USD. BP có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 32,45% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,26%. Công ty có doanh thu 56,95 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 57,48 tỷ USD.

Lần cuối cùng Starbucks (NASDAQ:SBUX) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý của mình là vào Thứ Ba, ngày 2 tháng Năm. Công ty cà phê đã báo cáo thu nhập 0,74 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,64 USD và 0,10 USD. Công ty có doanh thu 8,72 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 8,43 tỷ USD. Starbucks có tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,46% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 41,99%. Doanh thu hàng quý của công ty tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 0,59 USD. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Starbucks sẽ công bố 3,43 EPS cho năm hiện tại.

Walmart (NYSE:WMT) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 18 tháng Năm. Nhà bán lẻ đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,47 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,32 USD x 0,15 USD. Công ty có doanh thu 152,30 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 147,91 tỷ USD. Walmart có tỷ suất lợi nhuận ròng là 1,82% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 21,30%. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là $1,30. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Walmart Inc. sẽ công bố EPS 6,21 cho năm tài chính hiện tại.

Apple (NASDAQ: AAPL) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Năm, ngày 4 tháng Năm. Nhà sản xuất iPhone đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,52 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,44 USD x 0,08 USD. Apple có tỷ suất lợi nhuận ròng là 24,49% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 165,72%. Công ty có doanh thu 94,84 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 92,84 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 1,52 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng Apple Inc. sẽ công bố 6 thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại.

Exxon Mobil (NYSE:XOM) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 28 tháng Tư. Công ty dầu khí đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,83 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,65 USD và 0,18 USD. Công ty có doanh thu 86,56 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 90,07 tỷ USD. Exxon Mobil có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,06% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 31,48%. Doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty kiếm được 2,07 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích dự đoán rằng Exxon Mobil Co. sẽ công bố 9,45 EPS cho năm tài chính hiện tại.

Target (NYSE:TGT) đăng kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Tư, ngày 17 tháng Năm. Nhà bán lẻ đã báo cáo thu nhập 2,05 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,76 USD x 0,29 USD. Công ty có doanh thu 24,95 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 25,28 tỷ USD. Target có tỷ suất lợi nhuận ròng là 2,49% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 24,49%. Doanh thu của công ty tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã kiếm được 2,19 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu kỳ vọng rằng Target Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,22 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Microsoft (NASDAQ:MSFT) công bố kết quả thu nhập hàng quý của mình là vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư. Gã khổng lồ phần mềm đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,45 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,22 USD x 0,23 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 52,86 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 51,01 tỷ USD. Microsoft có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 38,98% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 33,25%. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp đã công bố EPS là 2,22 USD. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Microsoft Co. sẽ công bố 9,65 EPS cho năm hiện tại.

Lần gần đây nhất Amgen (NASDAQ:AMGN) công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Năm, ngày 27 tháng Tư. Công ty nghiên cứu y tế đã báo cáo thu nhập 3,98 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,84 USD x 0,14 USD. Công ty có doanh thu 6,11 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,18 tỷ USD. Amgen có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 248,47% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 30,23%. Doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là $4,25.

Lần gần đây nhất 3M (NYSE:MMM) công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư. Tập đoàn đã báo cáo EPS là $1,97 trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là $1,60 x $0,37. Công ty có doanh thu 8,03 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 7,51 tỷ USD. 3M có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 36,48% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 16,31%. Doanh thu của công ty đã giảm 9,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,65 USD trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự báo rằng 3M sẽ đạt 8,73 EPS cho năm tài chính hiện tại.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 18 tháng Tư. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,68 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,51 USD x 0,17 USD. Công ty có doanh thu 24,75 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 23,61 tỷ USD. Johnson & Johnson có tỷ suất lợi nhuận ròng là 13,22% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 36,13%. Doanh thu của công ty trong quý tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố thu nhập 2,67 USD trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích cổ phiếu dự đoán rằng Johnson & Johnson sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 10,65 cho năm tài chính hiện tại.

eBay (NASDAQ:EBAY) công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Tư. Công ty thương mại điện tử đã báo cáo thu nhập 0,87 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đáp ứng ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,87 USD. Công ty có doanh thu 2,51 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 2,48 tỷ USD. eBay có tỷ suất lợi nhuận ròng là 6,51% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 35,65%. Trung bình, các nhà phân tích kỳ vọng eBay sẽ công bố EPS $3 cho năm tài chính hiện tại và EPS $4 cho năm tài chính tiếp theo.

QUALCOMM (NASDAQ:QCOM) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Tư, ngày 3 tháng Năm. Công ty công nghệ không dây đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,69 USD trong quý, thiếu ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,83 USD x 0,14 USD. QUALCOMM có tỷ suất lợi nhuận ròng là 25,67% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 56,33%. Doanh nghiệp có doanh thu 9,28 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 9,08 tỷ USD. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng QUALCOMM sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,36 cho năm hiện tại.

Goldman Sachs BDC (NYSE:GSBD) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 4 tháng Năm. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập 0,45 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thiếu ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,54 USD (0,09 USD). Goldman Sachs BDC có tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,90% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 14,15%. Công ty có doanh thu 107,40 triệu USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 107,34 triệu USD. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Goldman Sachs BDC, Inc. sẽ công bố 2,08 EPS cho năm hiện tại.

McDonald’s (NYSE:MCD) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư. Gã khổng lồ thức ăn nhanh đã báo cáo thu nhập 2,63 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,31 USD và 0,32 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 5,90 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 5,58 tỷ USD. McDonald’s có tỷ suất lợi nhuận ròng là 29,36% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 124,87%. Doanh thu của công ty tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 2,28 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng McDonald’s sẽ công bố EPS 11,06 cho năm tài chính hiện tại.

Lockheed Martin (NYSE:LMT) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 18 tháng Tư. Công ty hàng không vũ trụ đã báo cáo thu nhập 6,43 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 6,08 USD và 0,35 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 15,13 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 15,01 tỷ USD. Lockheed Martin có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 67,75% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,60%. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 6,44 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu kỳ vọng rằng Lockheed Martin Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 26,79 cho năm hiện tại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc