Total Energies SE đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Total Energies SE đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Liên quan đến phát thải khí nhà kính, TotalEnergies cam kết giảm lượng khí thải carbon từ quá trình sản xuất, xử lý và cung cấp năng lượng cho khách hàng của chúng tôi.

 

Trước hết, Công ty đang thực hiện một kế hoạch hành động đầy tham vọng nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính mà chúng ta chịu trách nhiệm trực tiếp (khí thải Phạm vi 1+2 tại các tài sản do chúng ta vận hành) xuống mức tối thiểu nghiêm ngặt. Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư vào các dự án hấp thụ và lưu trữ carbon để “trung hòa” lượng khí thải còn lại của chúng tôi và có thể cung cấp các giải pháp CCS đó cho các khách hàng công nghiệp lớn của chúng tôi.

 

Mặc dù tốc độ của quá trình chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào tốc độ thay đổi trong chính sách của chính phủ, hành vi của người tiêu dùng và nhu cầu tương ứng, TotalEnergies đã chấp nhận nhu cầu cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các sản phẩm năng lượng ít phát thải carbon, giá cả phải chăng và hỗ trợ cho các đối tác của chúng tôi. và các nhà cung cấp với các chiến lược carbon thấp của riêng họ.

 

Dựa trên những hành động đã được thực hiện để phát triển các dịch vụ năng lượng và giảm lượng khí thải carbon từ các hoạt động của chúng ta, vào năm 2022, TotalEnergies đã công bố một bản phác thảo về hình thức kinh doanh của chúng ta khi chúng ta trở thành một công ty năng lượng trung hòa carbon vào năm 2050, cùng với xã hội.

 

Đến năm 2050, TotalEnergies sẽ sản xuất:

 

Khoảng 50% năng lượng của chúng tôi ở dạng điện carbon thấp, với dung lượng lưu trữ tương ứng, tổng cộng khoảng 500 TWh/năm, với tiền đề là chúng tôi phát triển khoảng 400 GW công suất tái tạo; khoảng 25% năng lượng của chúng ta, tương đương với 50 Mt/năm nhiên liệu khử cacbon ở dạng khí sinh học, hydro hoặc nhiên liệu lỏng tổng hợp từ phản ứng tuần hoàn H2 + CO2 (nhiên liệu điện tử); khoảng 1 Mb/ngày đối với dầu và khí đốt (khoảng một phần tư trong tổng số vào năm 2030, phù hợp với mức giảm dự kiến trong kịch bản Net Zero năm 2021 của IEA), chủ yếu là khí đốt tự nhiên hóa lỏng (khoảng 0,7 Mboe/ngày, hoặc 25-30 Mt/ năm) với dầu chi phí rất thấp chiếm phần còn lại. Hầu hết lượng dầu đó sẽ được sử dụng trong ngành hóa dầu để sản xuất khoảng 10 triệu tấn polyme/năm, trong đó 2/3 sẽ đến từ nền kinh tế tuần hoàn.

 

Dầu và khí đó sẽ đại diện cho:

 

Khoảng 10 Mt khí thải còn lại hàng năm, trong đó lượng khí thải mêtan gần như được loại bỏ (dưới 0,1 Mt CO2e/năm); lượng khí thải đó sẽ được bù đắp hoàn toàn bởi các dự án sử dụng các giải pháp dựa trên thiên nhiên (bể chứa carbon tự nhiên);  phạm vi 3 phát thải tổng cộng khoảng 100 Mt hàng năm.

 

Để đạt được con số không ròng cùng với xã hội, TotalEnergies sẽ giúp “loại bỏ” lượng CO2 tương đương 100 Mt/năm do khách hàng của chúng tôi tạo ra bằng cách phát triển:

 

Một doanh nghiệp nhiên liệu điện tử công nghiệp sẽ ngăn chặn 25 đến 50 triệu tấn CO2 cho khách hàng của chúng tôi thông qua sản xuất bằng 100% hydro xanh, đồng thời bù đắp tính chất không liên tục của năng lượng tái tạo để biến chúng thành một sự thay thế khả thi cho nhiên liệu hóa thạch.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc