TotalEnergies SE: Mô hình đa năng lượng tích hợp

TotalEnergies SE: Mô hình đa năng lượng tích hợp

Mô hình đa năng lượng tích hợp TotalEnergies bao gồm tất cả các chuỗi giá trị năng lượng mà họ sản xuất và phân phối. Đó là tài sản giúp duy trì và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của chúng tôi đồng thời đáp ứng những thách thức của quá trình chuyển đổi năng lượng.

 

TotalEnergies sản xuất và tiếp thị dầu và nhiên liệu sinh học, khí tự nhiên và khí xanh, năng lượng tái tạo và điện. Sự hiện diện của chúng tôi trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng—từ sản xuất, vận chuyển và chuyển đổi đến lưu trữ và phân phối—đảm bảo hiệu quả, lợi nhuận, đổi mới và chất lượng cao. Được hỗ trợ bởi chiến lược đa năng lượng của chúng tôi, mô hình tích hợp này cũng đảm bảo tính bền vững cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Vị trí tốt hơn để chống chọi với những biến động của thị trường và hưởng lợi từ sự hiệp lực

Bằng cách tích hợp các hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn, chúng tôi có thể chống chọi tốt hơn với những biến động về giá nguyên liệu thô, nắm bắt tỷ suất lợi nhuận khi thị trường thuận lợi hơn và phát minh ra các giải pháp công nghệ tiên tiến bằng cách tận dụng sự phối hợp giữa các ngành nghề kinh doanh khác nhau của họ.

 

Cho phép các doanh nghiệp mới được hưởng lợi từ chuyên môn và quan hệ đối tác của Công ty

TotalEnergies áp dụng mô hình tích hợp này cho các ngành kinh doanh điện và năng lượng tái tạo mới mà Công ty đang thiết lập sự hiện diện. Bằng cách này, mỗi ngành nghề kinh doanh mới của họ có thể được hưởng lợi từ bí quyết và nguồn lực trong mô hình kinh doanh của họ: thương hiệu và phạm vi hoạt động toàn cầu, chuyên môn kỹ thuật về khai thác và kinh doanh ở nước ngoài, quan hệ đối tác với chính phủ và chính quyền địa phương, v.v.

 

Hiểu sự tích hợp của họ trên toàn bộ chuỗi giá trị điện

Năng lượng tái tạo và sản xuất điện linh hoạt, đặc biệt là từ khí tự nhiên, lưu trữ, kinh doanh và bán năng lượng: TotalEnergies cam kết tích hợp trên toàn bộ chuỗi giá trị điện.

 

Chuỗi giá trị điện là gì?

 

Tăng cường tính bền vững và thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon của họ

Việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về điện và năng lượng tái tạo cũng củng cố tính bền vững và khả năng phục hồi của mô hình tạo ra giá trị của họ, đa dạng hóa hồ sơ rủi ro địa lý và thúc đẩy mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc