Verizon thử nghiệm phân tách mạng trên lõi 5G thương mại

Verizon thử nghiệm phân tách mạng trên lõi 5G thương mại

Verizon đã công bố một cột mốc quan trọng mới trong việc cắt mạng trên mạng thương mại của mình. Nó gần đây đã thiết lập các kết nối và truyền dữ liệu qua nhiều lát mạng trong môi trường 5G hoàn toàn thương mại.

 

Cuộc trình diễn gần đây đã đăng ký thành công điện thoại thông minh 5G vào nhiều lát mạng và truyền dữ liệu qua toàn bộ mạng. Cuộc trình diễn đã sử dụng điện thoại thông minh có sẵn trên thị trường, thiết bị RAN ảo hóa và không ảo hóa được sản xuất tại hiện trường và lõi độc lập 5G của nhiều nhà cung cấp của Verizon.

 

Thử nghiệm đầu cuối này đã truy cập thành công các khả năng cắt mạng từ thiết bị và xác thực khả năng chipset thiết bị, hệ điều hành, ứng dụng, trạm cơ sở mạng vô tuyến và lõi của mạng hoạt động hài hòa để thể hiện khả năng kết thúc đầy đủ nhà điều hành Hoa Kỳ cho biết đường dẫn đầu cuối để dữ liệu di chuyển trên một lát mạng ảo.

 

Verizon có kế hoạch triển khai tính năng cắt mạng khi lõi độc lập 5G của họ phát triển và ngày càng có nhiều khách hàng mua các thiết bị cần thiết. Các ứng dụng ảo hóa dựa trên đám mây của lõi độc lập 5G sẽ cho phép phân bổ động các tài nguyên phù hợp. Nó cũng sẽ cho phép thay đổi cấu hình mạng tự động, bao gồm khả năng tăng hoặc giảm quy mô chức năng mạng trong thời gian thực, để cung cấp đúng mức dịch vụ và tài nguyên mạng cần thiết cho từng trường hợp sử dụng.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc