Vị thế thị trường của đồng EUR không có nhiều ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng tích cực trong dài hạn

Vị thế thị trường của đồng EUR không có nhiều ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng tích cực trong dài hạn
  • Vị thế thị trường ngắn hạn không bị quá mua:

Sử dụng dữ liệu CFTC, vị thế thị trường của EUR vào ngày 13 tháng 4 có z-score là 0.1 so với mức trung bình của 2 năm. Việc đặt mức trung bình bằng 0 cho khung thời gian 2 năm sẽ khiến z-score tăng lên 0.7, nhưng vẫn không đủ cao để gây ảnh hưởng mạnh mẽ.

Điều tương tự cũng đúng với hợp đồng risk reversal 25-delta của EUR / USD, có z-score cao hơn mức trung bình 0.2

 

  • Vị thế dài hạn trên thị trường chứng khoán có lợi cho EUR, một số rủi ro về dòng tiền:

EUR/USD được ưa chuộng bởi sự phân kỳ trong các dòng vốn trên thị trường chứng khoán gần đây. Nếu cả dòng vốn luân chuyển (inflows) trong 12 tháng của Châu Âu và Hoa Kỳ quay trở lại mức trung bình 5 năm, thì điều này sẽ gây ra dòng vốn tương đương 2.7% so với GDP theo hướng có lợi cho EUR.

Rủi ro có vẻ cân bằng đối với dòng tiền nợ. Nếu cả Hoa Kỳ và EU đều bình thường hóa về mức trung bình 5 năm, tác động ròng sẽ tương đương 0.3% GDP theo hướng có lợi cho EUR. Tuy nhiên, điều này có thể gặp rủi ro nếu lợi suất của Hoa Kỳ tăng nhanh hơn lợi suất của EUR với dòng tiền của cả hai thị trường luân chuyển trên 2% giá trị GDP bên dưới mức trung bình 5 năm.

Simon Flint, Bloomberg

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc