Biên bản cuộc họp FOMC tháng 4: Fed đang ngầm đưa ra tín hiệu thắt chặt?

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 4: Fed đang ngầm đưa ra tín hiệu thắt chặt?
  • Không đề cập trực tiếp đến việc giảm QE trong văn bản, tuy nhiên biên bản cuộc họp FOMC có đoạn: “Một số thành viên trong cuộc họp đề xuất rằng nếu nền kinh tế tiếp tục đạt được tiến bộ nhanh chóng đối với các mục tiêu của Ủy ban FOMC, các cuộc họp sắp tới có thể bắt đầu thảo luận về một kế hoạch điều chỉnh tốc độ mua tài sản
  • Nhìn chung, quan điểm của các thành viên Fed về lạm phát không thay đổi
  • Báo cáo việc làm cho thấy tốc độ gia tăng việc làm tư nhân đã chậm lại phần nào so với đà tăng mạnh mẽ trước đó
  • Lạm phát nước ngoài tăng đáng kể nhờ được thúc đẩy bởi các yếu tố tạm thời, chẳng hạn như hiệu ứng cơ bản từ việc giá cả giảm mạnh đầu năm ngoái, và tác động của việc tăng giá đối với dầu và các mặt hàng khác. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tiềm ẩn dường như vẫn bị hạn chế.
  • Fed tiếp tục đánh giá rằng có rủi ro đối với dự báo cơ sở cho hoạt động kinh tế bị nghiêng về hướng giảm, và sự bất ổn xung quanh dự báo đã tăng lên.
  • Các thành viên cuộc họp cho rằng nền kinh tế vẫn còn xa các mục tiêu toàn dụng việc làm và ổn định giá cả của FOMC.
  • Nhiều người tham gia cũng lưu ý rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tiếp tục được củng cố bởi những yếu tố này và mức tiết kiệm tích lũy của các hộ gia đình sẽ được nâng lên.

Bình luận: Đề cập đến khả năng thu hẹp QE là một điểm đáng chú ý trong báo cáo lần này, nhưng “một số người tham gia cuộc họp” chỉ nói rằng điều này “có thể phù hợp” nếu các mục tiêu của Fed có “tiến bộ nhanh chóng”.

Đô la Mỹ tăng mạnh 0.4% khi thị trường nhận được tin biên bản lần này có nhắc đến từ khóa giảm QE và hiện đang giao dịch quanh mốc 90.1

Forexlive

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc