BlackRock mua Công nghệ Mô hình Khí hậu của Baringa

BlackRock mua Công nghệ Mô hình Khí hậu của Baringa
Tag: #BiendoiKhihau,#BlackRockInc

BlackRock đã công bố một thỏa thuận mua lại Mô hình Kịch bản Biến đổi Khí hậu của Baringa Partners và tích hợp mô hình này vào hệ thống quản lý rủi ro Aladdin của riêng mình. Chi tiết tài chính và các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ.

Aladdin được sử dụng bởi nhóm Cố vấn Tài chính của BlackRock để giúp khách hàng hiểu và giảm tác động tài chính của biến đổi khí hậu đối với danh mục đầu tư của họ. Bằng cách đo lường tác động của cả rủi ro vật lý và rủi ro chuyển đổi, nó giúp các nhà quản lý tài chính xây dựng danh mục đầu tư và quản lý quá trình đầu tư một cách dễ dàng.

Mô hình của Baringa được nhiều chính phủ và các công ty tài chính sử dụng. Các giải pháp trong mô hình này sẽ giúp quản lý rủi ro biến đổi khí hậu và hỗ trợ các cam kết cắt giảm xả thải, báo cáo TCFD, báo cáo theo quy định, chiến lược đầu tư và phân bổ vốn.

Sự hợp tác nêu trên sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho việc mô hình hóa các tác động của biến đổi khí hậu. Hơn nữa, nó thể hiện sự chuyển đổi sang nền kinh tế giảm thải carbon đối với các tài sản tài chính cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các khách hàng khác. Dựa trên hệ thống Aladdin, cả hai công ty sẽ phát triển các mô hình rủi ro khí hậu cũng như đổi mới các giải pháp phân tích khí hậu.

Sudhir Nair, người đứng đầu toàn cầu của Aladdin Business tại BlackRock, cho biết: “Các nhà đầu tư và công ty ngày càng nhận ra rằng rủi ro khí hậu cũng chính là rủi ro đầu tư. Thông qua quan hệ đối tác với Baringa, chúng tôi đang nâng cao tiêu chuẩn ngành đối với các công cụ phân tích khí hậu và quản lý rủi ro, để khách hàng có thể xây dựng và tùy chỉnh các danh mục đầu tư bền vững hơn. Việc tích hợp các mô hình của Baringa và sự hợp tác liên tục giữa 2 công ty sẽ nâng cao năng lực của Aladdin, giúp khách hàng hiểu được rủi ro chuyển đổi trong nhiều lĩnh vực hơn bao giờ hết. “

Per Colin Preston, người đứng đầu toàn cầu về Giải pháp Khí hậu tại Baringa cho biết: “Biến đổi khí hậu là thách thức và cơ hội số 1 của thế hệ chúng ta. Sau khi phát triển Mô hình Kịch bản Biến đổi Khí hậu, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với BlackRock để đẩy nhanh việc áp dụng giải pháp cho các tổ chức trên toàn cầu. Việc tích hợp Mô hình Kịch bản Biến đổi Khí hậu của Baringa vào nền tảng Aladdin của BlackRock sẽ khởi đầu cho việc phân bổ lại vốn trên toàn cầu, đẩy nhanh quá trình cân bằng xả thải”.

Cổ phiếu BlackRock Inc (BLK.US) hiện có thể được giao dịch tại Basel Markets. BlackRock dự kiến chia cổ tức vào ngày 03/09/2021.

Mai Phương – Basel Markets Market Analyst

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc