Gallen Markets: Phố Wall trở lại cơ chế giao dịch T+1 sau 100 năm

Gallen Markets: Phố Wall trở lại cơ chế giao dịch T+1 sau 100 năm
Tag: #dautu,#gallenmarkets,#kinhte,#news
gallen markets phố wall trở lại cơ chế giao dịch t+1 sau 100 năm

gallen markets phố wall trở lại cơ chế giao dịch t+1 sau 100 năm

 

Nguyên nhân và mục tiêu của thay đổi:

 1. Giảm thiểu rủi ro:
  • Thay đổi từ T+2 (ngày giao dịch cộng hai ngày) sang T+1 (ngày giao dịch cộng một ngày) nhằm giảm rủi ro thanh toán và thời gian mà các bên tham gia thị trường phải đối mặt với biến động giá trị tài sản.
 2. Tăng cường hiệu quả:
  • Cải thiện tốc độ thanh toán giúp tăng hiệu quả hoạt động của thị trường, giảm chi phí liên quan đến việc duy trì trạng thái giao dịch và quản lý rủi ro.
 3. Đáp ứng nhu cầu hiện tại:
  • Thay đổi này phản ánh nhu cầu của thị trường hiện đại với sự phát triển công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán nhanh chóng.

Lịch sử và bối cảnh:

 • Giao dịch T+5: Trước đây, Phố Wall đã sử dụng cơ chế giao dịch T+5, nghĩa là thanh toán diễn ra sau năm ngày giao dịch. Thời gian này sau đó giảm xuống T+3 và cuối cùng là T+2 vào năm 2017.
 • Cơ chế T+2: Được triển khai vào năm 2017, T+2 đã giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính minh bạch. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thị trường, cơ chế này đã trở nên lỗi thời.

Lợi ích của cơ chế T+1:

 1. Giảm thiểu rủi ro thị trường:
  • Rút ngắn thời gian thanh toán giúp giảm nguy cơ không thanh toán và rủi ro tín dụng.
 2. Cải thiện thanh khoản:
  • Cải thiện thanh khoản trên thị trường chứng khoán, giúp nhà đầu tư quản lý tài sản dễ dàng hơn.
 3. Tăng tính minh bạch:
  • Tăng tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường, nhờ vào sự giảm thiểu thời gian giữa giao dịch và thanh toán.

Thách thức và yêu cầu:

 1. Nâng cấp hệ thống:
  • Yêu cầu nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán của các sàn giao dịch và ngân hàng để đáp ứng tốc độ thanh toán nhanh hơn.
 2. Đào tạo và thích ứng:
  • Đào tạo và điều chỉnh quy trình làm việc cho các bên liên quan, bao gồm nhà đầu tư, nhà môi giới, và các tổ chức tài chính.
 3. Quản lý rủi ro:
  • Đảm bảo rằng các biện pháp quản lý rủi ro được thực hiện chặt chẽ để thích ứng với cơ chế mới.

Kết luận:

Việc chuyển đổi sang cơ chế T+1 là một bước tiến lớn trong việc nâng cao hiệu quả và an toàn cho thị trường chứng khoán Mỹ. Với sự thay đổi này, Phố Wall không chỉ tiếp tục cải thiện khả năng thanh khoản và giảm rủi ro mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư trong môi trường tài chính hiện đại. Nhà đầu tư và các tổ chức tài chính cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng tối đa những lợi ích mà cơ chế T+1 mang lại.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc