Lợi nhuận của AIG vượt mọi ước tính về bảo hiểm chung và bảo hiểm hưu trí

Lợi nhuận của AIG vượt mọi ước tính về bảo hiểm chung và bảo hiểm hưu trí
Tag: #AIG,#baohiem,#lichkinhte

Tập đoàn bảo hiểm American International Group Inc (AIG.N) đã công bố kết quả vượt lên mọi ước tính của các nhà phân tích, nhờ hiệu quả hoạt động rất tốt trong các mảng bảo hiểm chung, nhân thọ và hưu trí.

Công ty bảo hiểm của Mỹ đã công bố thu nhập là 463 triệu đô la trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm chung của mình trong quý này, một bước chuyển ngoạn mục so với khoản lỗ 343 triệu đô la một năm trước đó vì đại dịch.

Các công ty bảo hiểm năm ngoái đã phải đối mặt với các khoản chi trả bảo hiểm gia tăng mạnh mẽ, liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Nhưng trong năm nay, khi mà vaccine đã được tung ra thì khoản chi phí này được giảm đáng kể.

Thu nhập điều chỉnh sau thuế thuộc về cổ đông phổ thông của AIG đã tăng lên 1,33 tỷ USD trong quý 2, kết thúc vào ngày 30/6, từ mức 561 triệu USD một năm trước đó. AIG kiếm được 1,52 đô la trên mỗi cổ phiếu, vượt quá ước tính của các nhà phân tích là 1,20 đô la.

Tỷ lệ tổng hợp bảo hiểm tai nạn trong năm của công ty – không bao gồm thiệt hại do thảm họa – là 91,1 trong quý, so với 94,9 của một năm trước đó. Tỷ lệ dưới 100 có nghĩa là công ty bảo hiểm kiếm được nhiều tiền hơn từ phí bảo hiểm so với số tiền họ phải trả trong các yêu cầu bồi thường.

Tổng phí bảo hiểm đã tăng 12% lên 9,5 tỷ đô la trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm chung.

Bộ phận bảo hiểm nhân thọ và hưu trí của AIG đã công bố thu nhập trước thuế đã điều chỉnh tăng 26% lên 1,12 tỷ đô la. Mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ báo cáo lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh là 20 triệu đô la, so với 2 triệu đô la một năm trước đó, lí do chủ yếu đến từ số ca tử vong do COVID ít hơn.

AIG có kế hoạch sử dụng đợt IPO sắp tới để bán một phần mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và hưu trí của mình.  AIG tin rằng IPO là bước tiếp theo trong quá trình chia tách.

Cổ phiếu American International Group Inc (AIG.NYSE) hiện có thể giao dịch tại Basel Markets.

AIG dự kiến chia cổ tức vào ngày 15/09/2021.

Mai Phương – Basel Markets Market Analyst.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc