Ngành thuế yêu cầu đánh giá hiệu quả thực hiện hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Ngành thuế yêu cầu đánh giá hiệu quả thực hiện hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Tổng cục Thuế cho biết đã có công văn đề nghị các Cục Thuế có các kế hoạch cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử tại những cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Các trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn sẽ bị xử lý theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 5/5, Tổng cục Thuế cho biết đã có Công văn số 1780/TCT-doanh nghiệp, yêu cầu các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Nội dung công văn nêu rõ ngày 24/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2730/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đúng quy định pháp luật và theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tiếp tục có kế hoạch cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó tập trung triển khai một nhiệm vụ.

Một là tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố duy trì và phát huy vai trò Tổ công tác liên ngành, thường xuyên thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung, trong đó có việc thực hiện hóa đơn điện tử từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn) sẽ bị xử lý nghiêm. Cụ thể, các trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn sẽ kịp thời xử lý theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an.

Hai là tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, hỗ trợ và tạo sự đồng thuận, hợp tác đồng hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Các Cục Thuế phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp về thiết bị cột bơm, về hóa đơn điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nghiên cứu, nâng cấp giải pháp kết nối tự động, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định phù hợp với mô hình kinh doanh, thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Ba là tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, từng công chức thực hiện giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Các Cục Thuế thường xuyên thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu đồng thời phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng…. Từ đó, các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung kịp thời phát hiện. Nhất là các doanh nghiệp chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó, các Cục Thuế rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp này ngay từ quý 2.

Bốn là đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng theo quy định và báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế Doanh nghiệp lớn) trước ngày 20 hàng tháng.

Tại công văn này, Tổng cục Thuế nhấn mạnh các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức thực hiện hiệu quả đồng thời kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có)./.

https://vietstock.vn/2024/05/nganh-thue-yeu-cau-danh-gia-hieu-qua-thuc-hien-hoa-don-dien-tu-ban-le-xang-dau-758-1187189.htm

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc