Ngày 12/03, NHNN hút thêm 15 ngàn tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Ngày 12/03, NHNN hút thêm 15 ngàn tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Tính chung trong 2 phiên liên tiếp (11-12/03), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút gần 30,000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu.

Nguồn: SBV

Ngày 12/03, NHNN tiếp tục hoàn thành đợt phát hành tín phiếu trên kênh thị trường mở, với tổng khối lượng là 15,000 tỷ đồng, kỳ hạn 28 ngày.

Cơ chế đấu thầu lãi suất được sử dụng và lãi suất trúng thầu tiếp tục ở mức 1.4%/năm, cho kỳ hạn 28 ngày. Số lượng thành viên tham gia đấu thầu đã cải thiện từ 6/18 thành viên trong phiên đầu tiên (11/03) lên 7/14 thành viên trong phiên hôm nay.

Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp (11-12/03), nhà điều hành đã hút về gần 30,000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu.

Nhìn chung, động thái phát hành tín phiếu của NHNN là một công cụ trong chính sách tiền tệ, là hoạt động thường thấy từ các ngân hàng trung ương nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống. Mục đích của việc phát hành tín phiếu là nhằm hút bớt thanh khoản thị trường 2 để giảm áp lực đầu cơ tỷ giá trong ngắn hạn.

Xét bối cảnh trong nước, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đối với đồng VND ở mức dưới 1% trước thời điểm phát hành tín phiếu (ngày 08/03 là 0.77%/năm) khi thanh khoản dồi dào trên toàn hệ thống với tăng trưởng tín dụng tháng 2 tăng chậm. Điều này dẫn đến mức chênh lệch lãi suất liên ngân hàng giữa đồng VND và USD khá lớn (có thời điểm âm khiến các ngân hàng tăng mạnh nhu cầu nắm giữ đồng USD hơn đồng VND).

Cụ thể, chốt ngày 08/03, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đêm là 0.80%/năm. Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức 5.2%/năm kỳ hạn qua đêm. Như vậy, hiện tại riêng lãi suất liên ngân hàng VND qua đêm đã nằm thấp hơn nhiều so với lãi suất USD trên cùng thị trường (0.8%/năm so với 5.2%/năm).

Nguồn: SSI Research

Trước đó trong báo cáo thị trường tiền tệ tuần (26/02-01/03), chuyên gia SSI Research cho biết: “Khác với xu hướng tích cực thường thấy vào đầu năm, áp lực tỷ giá hiện nay cao dần, một phần do chênh lệch lãi suất VND-USD âm kéo dài khiến áp lực rút vốn tăng dần hay nhập khẩu tư liệu sản xuất bật tăng khá mạnh trong 2 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt và khiến biến động tỷ giá trên thị trường tự do khó lường hơn. Chênh lệch lớn giữa tỷ giá tự do và niêm yết cũng khiến xu hướng đầu cơ lớn.

Các hành động của NHNN nhằm ổn định tỷ giá có thể được tính đến, trước mắt có thể là việc phát hành trở lại tín phiếu. Tuy nhiên nhu cầu ngoại tệ tăng dần từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và việc bán dự trữ ngoại hối cũng có thể xem xét.

Như vậy động thái phát hành tín phiếu của NHNN có thể giúp điều chỉnh thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn, và từ đó kỳ vọng sẽ đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND, giúp làm giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND.

Cùng quan điểm này, chuyên gia của CTCK BIDV (BSC) cũng cho rằng NHNN kích hoạt trở lại công cụ phát hành tín phiếu để điều tiết thanh khoản tiền đồng giúp hạ nhiệt tỷ giá trong bối cảnh tỷ giá liên tục tăng mạnh.

https://vietstock.vn/2024/03/ngay-1203-nhnn-hut-them-15-ngan-ty-dong-qua-kenh-tin-phieu-757-1164129.htm

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc