Những điều cần biết về các quỹ ETF vàng (P2)

Những điều cần biết về các quỹ ETF vàng (P2)

Vàng vật chất được lưu trữ ở đâu?

Vàng miếng được sử dụng làm tài sản cơ sở cho những chứng khoán này chủ yếu được lưu trữ trong các kho kim loại quý ở London của HSBC và JP Morgan, và một số kho tương tự ở New York, Zürich hay Frankfurt. Các chủ sở hữu của các cổ phiếu / chứng chỉ quỹ ETF được đảm bảo bằng vàng không bao giờ có thể ghé thăm các kho lưu ký này.

Trong trường hợp các kho lưu trữ ở London của HSBC và JP Morgan, các vị trí kho này thậm chí còn không được tiết lộ công khai, vì vậy, ngay cả khi bạn muốn đến các kho vàng này một cách lén lút, bạn cũng không biết phải đi đâu. Đôi khi, một số chủ sở hữu tổ chức lớn của SPDR Gold Trust và iShares Gold Trust đã được phép vào các kho vàng của HSBC và JP Morgan, điều này chỉ đơn giản chứng tỏ rằng các khách hàng tổ chức được đối xử ưu đãi từ các Trusts này hơn so với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Do các nhà đầu tư không bao giờ có thể ghé thăm các hầm chứa vàng ETF, thậm chí ngay cả những nhà đầu tư tổ chức cũng chỉ được “tham quan” nhanh kho vàng, những người nắm giữ ETF này không bao giờ có thể thực hiện kiểm toán độc lập của riêng họ đối với số vàng đang được lưu trữ . Tất nhiên, cũng sẽ không có thỏi vàng nào được đánh dấu riêng cho từng người chủ sở hữu.

Chi phí quản lý cao

Chi phí đầu tư vào các quỹ Không có thỏa thuận giám sát phụ nào trong hệ thống kho lưu trữ London

Người giám sát là một tổ chức nắm giữ chứng khoán hoặc tài sản vật chất thay mặt cho chủ sở hữu. Tương tự, người giám sát phụ là một tổ chức cung cấp các dịch vụ giám hộ / bảo quản an toàn thay mặt cho người giám sát. Hợp đồng gửi giữ chỉ được hình thành giữa chủ sở hữu tài sản và người giám sát. Do đó, đứng từ quan điểm của chủ sở hữu tài sản, người giám sát phụ có thể được xem như một bên thứ ba không liên quan.

Ngoài những bí mật xung quanh vị trí của các kho chứa kim loại quý ở London, một hệ thống quy ước lỗi thời và không chính thức vẫn được sử dụng giữa người giám sát và người giám sát phụ ở thị trường vàng London. Ví dụ: bản cáo bạch của SPDR Gold Trust nêu rõ rằng “những người giám sát phụ được Người giám sát lựa chọn thường bao gồm: Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nova Scotia-ScotiaMocatta, Ngân hàng JPMorgan Chase và UBS AG…”.

Tuy nhiên, bản cáo bạch cũng nói rằng không có thỏa thuận hoặc hợp đồng giám sát phụ bằng văn bản nào trên thị trường vàng London: “Dự kiến sẽ không có thỏa thuận hợp đồng bằng văn bản nào giữa những người giám sát phụ nắm giữ các thanh vàng của Trust và Người giám sát chính, bởi vì theo truyền thống các thỏa thuận như vậy dựa trên các quy tắc của LBMA và dựa trên phong tục tập quán của thị trường vàng thỏi London.”

LBMA được đề cập đến ở đây là Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (London Bullion Market Association). Do đó thật bất ngờ khi thị trường vàng London, nơi được coi là trung tâm lưu trữ vàng của thế giới và là nơi hỗ trợ các quỹ ETF vàng lớn, lại không có một thỏa thuận giám sát phụ chính thống nào. Việc thiếu các thỏa thuận giám sát phụ này trong đi ngược lại cách vận hành của tất cả các thị trường tài chính khác. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu và trái phiếu trên thế giới sử dụng các thỏa thuận lưu ký và lưu ký phụ rất rõ ràng và chi tiết, bao gồm vai trò và trách nhiệm pháp lý của cả hai bên, cũng như trách nhiệm pháp lý của họ trong các tình huống khác nhau.

Việc sử dụng những người giám sát phụ trong hệ thống kho tiền London của các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng không chỉ là một vấn đề lý thuyết, nó thực sự đã xảy ra trong thực tế. Trong hồ sơ SPDR Gold Trust 10-Q nộp cho SEC khi kết thúc Q1/2016, hồ sơ tiết lộ rằng Ngân hàng Trung ương Anh đã đóng vai trò là người giám sát phụ cho GLD.

“Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, lượng vàng lớn nhất mà những người giám hộ phụ nắm giữ là khoảng 29 tấn, xấp xỉ bằng 3,8% vàng của Trust tại thời điểm đó. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã giữ số vàng đó như một người giám hộ phụ ”.

Do đó, việc thiếu các thỏa thuận giám sát phụ này trên thị trường vàng London là một mối quan tâm thực sự và có phần bị đánh giá thấp.

(Còn tiếp)

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc