Những điều cần biết về các quỹ ETF vàng (P3)

Những điều cần biết về các quỹ ETF vàng (P3)

Các khoản bảo hiểm không đầy đủ

Với quy mô của một số Tuy nhiên, sự thật không phải là như vậy. Trên thực tế, những Quỹ tín thác này thậm chí không bảo hiểm vàng của họ, vì họ giao trách nhiệm bảo hiểm đó cho người giám sát. Tuy nhiên, những người giám sát của Trusts chỉ thực hiện các khoản bảo hiểm chung có giới hạn mà phần lớn giá trị của chúng là không cao. Ví dụ, trong bản cáo bạch GLD nêu rõ: ““The Trust không bảo đảm vàng của mình. Người giám sát duy trì việc bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh của mình theo các điều khoản và điều kiện mà họ cho là phù hợp, điều này không bao gồm toàn bộ số vàng được nắm giữ ”.

“The Trust không phải là người thụ hưởng bất kỳ khoản bảo hiểm nào như vậy và không có khả năng quyết định bản chất hoặc số lượng bảo hiểm. Do đó, các cổ đông không thể chắc chắn rằng Người giám sát sẽ duy trì bảo hiểm đầy đủ hoặc bất kỳ khoản bảo hiểm nào đối với số vàng mà Người giám sát thay mặt cho Quỹ tín thác nắm giữ”.

Điều này có nghía là, nếu số vàng do người quản lý thay mặt Trusts nắm giữ bị mất, hoặc bị đánh cắp hoặc tịch thu, các cổ đông của Trusts sẽ phải chịu tổn thất.

Rủi ro mất khả năng thanh toán

Vàng vật chất đã được coi là một hình thức tiết kiệm và vật lưu trữ giá trị trong hàng nghìn năm. Các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng và các sản phẩm liên quan chỉ tồn tại trong khoảng 15 năm trở lại đây. Vẫn chưa có bằng chứng nào về cách các ETF được hỗ trợ bằng vàng và những người giám sát và ủy thác của họ sẽ hoạt động như thế nào trong một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngược lại, vàng vật chất có một lịch sử lâu dài và đã được chứng minh về việc hoạt động như một tài sản trú ẩn an toàn đáng tin cậy trong các cuộc khủng hoảng tài chính.

Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà giám sát của ETF như HSBC có nguy cơ thất bại? Đây không chỉ là một vấn đề lý thuyết vì kịch bản này đã được đề cập trong bản cáo bạch của GLD: “Nếu Người giám sát mất khả năng thanh toán, tài sản của Người giám sát có thể không đủ để đáp ứng yêu cầu của Tổ chức tín thác hoặc bất kỳ Người tham gia được ủy quyền nào. Ngoài ra, trong trường hợp Người giám sát mất khả năng thanh toán, có thể có sự chậm trễ và chi phí phát sinh trong việc xác định danh tính các thỏi vàng được giữ trong tài khoản vàng được phân bổ của Người giám sát ”.

Có thể hiểu rằng, sự vỡ nợ của một Người giám sát là rủi ro thực sự khi nắm giữ một quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng và giá ETF nên được chiết khấu bằng cách định lượng chi phí của rủi ro này.

Các vấn đề về cổ đông

Một cổ đông, không phải là một chủ sở hữu vàng. Trong các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng, chẳng hạn như GLD, được cấu trúc như các Quỹ tín thác được giao dịch công khai, những người nắm giữ đơn vị thực sự là cổ đông của Quỹ tín thác. Các ủy thác này được điều chỉnh bởi Hợp đồng ủy thác là các tài liệu pháp lý quy định vai trò và trách nhiệm của Người được ủy thác, Nhà tài trợ, Người giám sát và Đại lý tiếp thị. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như thay đổi thỏa thuận thu phí, không thể sửa đổi từ ngữ của hợp đồng chứng khoán mà không có sự chấp thuận của hơn 50% cổ đông.

Vì chủ sở hữu thực sự của ETF là cổ đông của Quỹ tín thác, các chủ sở hữu này có quyền biểu quyết đối với sự thay đổi các điều khoản trong hợp đồng và có thể được liên hệ bởi các đại lý biểu quyết được ủy quyền hoạt động thay mặt cho Quỹ tín thác. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong năm 2014/2015 khi SPDR Gold Trust chọn khởi động chiến dịch trưng cầu biểu quyết trong nỗ lực thay đổi cấu trúc phí của Quỹ tín thác.

Trong suốt chiến dịch ủy này, các cổ đông của GLD đã bị tấn công trong nhiều tháng liên tục bởi các cuộc điện thoại gây rối từ các dịch vụ bỏ phiếu ủy nhiệm Broadridge và D.F King, những người đang cố gắng thu thập số phiếu cổ đông cần thiết. Nhiều cổ đông nhỏ của GLD, những người nghĩ rằng họ đang mua vàng vật chất khi mua các đơn vị SPDR Gold Trust, có lẽ đã nhận ra rằng họ thực sự chỉ là cổ đông khi nhận được các cuộc điện thoại liên tục mời gọi phiếu bầu của họ. Sự phiền phức này rõ ràng sẽ không xảy ra khi sở hữu những thỏi vàng vật chất.

 (còn tiếp)

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc