Vietnam Airlines giảm lỗ, doanh thu tăng gấp 5 lần trong quý III

Vietnam Airlines giảm lỗ, doanh thu tăng gấp 5 lần trong quý III

Bức tranh tài chính quý III của Vietnam Airlines đã ghi nhận hoạt động kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Báo cáo này cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ đạt 14.651 tỷ đồng, tăng gần 350% so với cùng kỳ năm trước và gần trở về mức trước dịch. Con số này giảm nhẹ so với quý II là 18.323 tỷ đồng.

Lỗ gộp chỉ còn 268 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 2.755 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh giảm chỉ còn 2.217 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, Vietnam Airlines lỗ 2.210 tỷ đồng giảm 20% so với con số năm ngoái là 2.772 tỷ đồng.

Tỷ đồngLợi nhuận ròng của Vietnam AirlinesI/2019II/2019III/2019IV/2019I/2020II/2020III/2020IV/2020I/2021II/2021III/2021IV/2021I/2022II/2022III/2022-6k-4k-2k02k4k

Hợp nhất toàn tổng công ty, Vietnam Airlines lỗ 2.546 tỷ đồng, giảm mạnh 28% so với con số của quý III cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines đạt hơn 51.107 tỷ đồng, tăng 173% và lỗ sau thuế 7.784 tỷ đồng, giảm 4.370 tỷ so với 9 tháng đầu năm trước.

Tính đến ngày 30/9, công ty đã lỗ lũy kế 31.547 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 7.510 tỷ đồng. Với việc lỗ thêm hàng nghìn tỷ đồng trong quý III và nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đã đánh dấu quý thua lỗ thứ 11 liên tiếp.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 13.034 tỷ đồng, tăng 1.678 tỷ so với con số đầu năm. Tổng cộng tài sản 62.576 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lỗ hợp nhất quý III giảm mạnh so với quý III/2021, theo Vietnam Airlines, chủ yếu nhờ công ty mẹ giảm lỗ và các công ty con như Skypec, Vaeco, Viags… đều kinh doanh có lãi. Đây là kết quả bước đầu khả quan sau khi Tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do thị trường vận chuyển quốc tế vẫn đang phục hồi chậm, cộng thêm các yếu tố tiêu cực phát sinh như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga-Ukraine.

Việc đồng USD lên giá vẫn khiến cho Vietnam Airlines phải chịu gánh nặng lỗ tỷ giá gần 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó là sự tăng vọt của chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khi hoạt động hàng không hồi phục trở lại nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022.

Dự báo về thị trường quốc tế, theo Vietnam Airlines, hàng không quốc tế sẽ từng bước phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2023.

Vietnam Airlines đã hoàn thành Đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đề án, năm 2022 Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

https://zingnews.vn/vietnam-airlines-giam-lo-doanh-thu-tang-gap-5-lan-trong-quy-iii-post1370208.html

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc