Kho bạc và Sở Thuế vụ Mỹ miễn trừ nhiều nghĩa vụ đối với các dự án năng lượng tái tạo

Kho bạc và Sở Thuế vụ Mỹ miễn trừ nhiều nghĩa vụ đối với các dự án năng lượng tái tạo
Tag: #Nangluongtaitao

Kho bạc và Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành Thông báo 2021-41, trong đó mở rộng miễn trừ nhiều nghĩa vụ cho các dự án năng lượng tái tạo và làm rõ các phương pháp mà người nộp thuế có thể sử dụng để đáp ứng Yêu cầu về Tính liên tục theo Bộ luật phần 45 và 48.

Để đáp ứng lại với sự chậm trễ do COVID-19 gây ra, IRS trước đây đã ban hành Thông tư 2020-41, ban đầu đã kéo dài thời hạn miễn nghĩa vụ thuế lên 5 năm đối với các dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2016 hoặc 2017, nay tăng lên 6 năm.

Mục 45 (tín dụng thuế sản xuất hoặc PTC) và Mục 48 (tín dụng thuế đầu tư hoặc ITC) cho phép người nộp thuế yêu cầu khấu trừ thuế đối với các dự án đủ điều kiện bắt đầu xây dựng vào những ngày cụ thể. Đối với cả PTC và ITC, người nộp thuế phải đáp ứng “yêu cầu bắt đầu xây dựng”.

Theo yêu cầu này, người nộp thuế nói chung phải bắt đầu xây dựng trên “cơ sở đủ điều kiện” trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 để yêu cầu PTC. Tương tự, việc xây dựng “tài sản năng lượng” phải bắt đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2024 để người đóng thuế có thể yêu cầu ITC. Những thời hạn này phản ánh sự gia hạn gần đây trong Đạo luật Giảm nhẹ Thiên tai và Đảm bảo cho Người nộp thuế, mà Quốc hội đã ban hành trong Đạo luật Phù hợp Tổng hợp năm 2021. PTC có sẵn trong khoảng thời gian 10 năm bắt đầu từ năm tính thuế, cơ sở đủ điều kiện được “đưa vào sử dụng. ” ITC có sẵn cho một tỷ lệ phần trăm cụ thể trên cơ sở chi phí của tài sản năng lượng, lên đến 30%.

Do sự giảm sút hàng năm của PTC và ITC, số tín dụng mà người đóng thuế có thể nhận được phụ thuộc vào năm bắt đầu xây dựng cơ sở đủ điều kiện hoặc tài sản năng lượng. Theo hướng dẫn hiện tại của IRS, người nộp thuế có thể chứng minh rằng việc xây dựng đã bắt đầu dựa trên ngày mà: (1) công việc xây dựng có tính chất nền móng đã bắt đầu (“Kiểm tra công việc thực tế”), hoặc (2) ít nhất 5% chi phí của dự án đã được phát sinh (“Năm phần trăm Kiểm tra Che giấu An toàn”). Đối với cả 2 mục, người đóng thuế phải đáp ứng Yêu cầu về Tính liên tục. Yêu cầu về tính liên tục yêu cầu người đóng thuế phải thể hiện “chương trình xây dựng liên tục” cho các mục của Kiểm tra công việc thực tế hoặc “nỗ lực liên tục để thúc đẩy [dự án] đến khi hoàn thành,” cho các mục đích của Kiểm tra Năm phần trăm An toàn.

Trong một số thông báo, IRS đã đưa ra Quy tắc miễn trừ nghĩa vụ có tính liên tục, coi như một dự án đã thỏa mãn Yêu cầu về tính liên tục nếu dự án “được đưa vào sử dụng” không muộn hơn bốn năm sau khi bắt đầu xây dựng. Xem Thông báo 2018-59; Thông báo 2017-04; Thông báo 2016-31; Thông báo 2015-25; Thông báo 2013-60.

Để đối phó với đại dịch COVID-19, IRS đã gia hạn quy tắc trên vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 trong Thông báo 2020-41. Thông báo 2020-41 nêu rõ rằng Quy tắc được đáp ứng nếu người nộp thuế đặt cơ sở đủ điều kiện hoặc tài sản năng lượng vào hoạt động trong vòng năm năm sau năm dương lịch bắt đầu xây dựng cho các dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2016 hoặc 2017.

Thông báo 2021-41 cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết cho những người đóng thuế vẫn gặp phải sự gián đoạn do COVID-19. Với sự thúc đẩy của Chính quyền Biden về tính trung lập carbon và sự tập trung tăng cường của Chính quyền và Quốc hội vào việc khuyến khích các dự án năng lượng tái tạo, không có gì ngạc nhiên khi IRS đã chọn cách bảo vệ các lợi ích thuế có giá trị của người nộp thuế đối với các dự án năng lượng tái tạo.

Mai Phương

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc